[povídka o Štilfrídovi]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI B 4, 197v–203r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<201r201v202r202v203r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[203r]číslo strany rukopisua veliké mu dary dali. Vida král velikú milost od nich a čest, poče jim velice děkovati, a uzřel Bruncvíka, syna jeho, že jest poctivý[aw]poctivý] potcztiwy a slušný mládenec, i slíbi jemu svú dceru dáti, řka: „Budiž tobě poručena má dcerka[ax]dcerka] dcerta drahá Neomenia a tobě dána a račiž pán buoh váma všecko dobré dáti.“ A po nemnohém času přinesli sú ji do Čech poctivě za manželku[ay]manželku] manzalku Bruncvíkovi, a tu svadba veliká a dvuor volaný bieše za dva měsíce.

Štilfrid v dobrém z tohoto světa sjide, ostaviv svému synu zbožie a zemi. Tu ovšem veliká žalost české země přijide a za dlúhý čas plakáchu jeho jakžto otce svého. Budiž buohu chvála!

X
awpoctivý] potcztiwy
axdcerka] dcerta
aymanželku] manzalku
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).