Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<5r5v6r6v7r7v8r8v9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pokojíku, jenž příbytku důchodenskému nyní připojen jest, sobi odpočinuli, ačkoliv skrze to v Římě veliké nesnáze proti němu Jiříkovi povstaly. Však papeš Enias Silvius pod jménem Pijus brzy na to umřel, jakož i Pavel, nástupník jeho. Posledně pak také sám umřel, který v kostele sv. Víta v hrobu královském pohřbený byl, a tak ty nevole docela přestaly.

§ 15.

Na trůn Království českého nastoupil Vladislav, syn krále polského, protože synové Jiřího neměli žádné po otci na trůn královský postoupnosti. Že pak udatně a hrdinsky císaři Fridrichovi v bojích sloužili, daroval jim v Slezku krajinu tak nazvanou Minsterbeg a je oba za knížata vyhlásil. A tak se psali knížata minsterberská a kladská.

Vladislav zdědil času toho po svém krevním příteli jménem Albus neb Bílý také tam blíže Minsterberku dvoje hrabství, totiž Oels a Wohlau. Tehdy učiniv s nimi smlouvu, když jim takové dvoje hrabství popustil, a oni jemu zase Poděbrady odevzdali. To se stalo od roku 1494 začínaje celé tři léta, totiž zase až do roku 1497, kdež knížata celý ten čas o ten frimarkt rokovali a [v]text doplněný editorem Poděbradech zkrze to nebydleli. A to byla příčina, že hejtman jejich Oněk Kamenický z Topic nechal tu u Poděbrad v roku 1496 v pátek po sv. Vavřinci deset havířův bez všeho sobě povolení nevinně mečem odpraviti, kdež na to byl od krále

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).