Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r–2v3r3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

všecky své věrné, které tu při sobě měl (akož Uhry, Moravané, Poláky), pro budoucnost obdarovati umínil.

§ 3.

Maje péči on Přemysel Otakar jakožto již skutečný král český čtvrtý o rozšíření své země české, pojav tedy mnoho služebníkův svých a v roku 1200 vyjel z Vyšehradu na místo tak nazvané Loučení, otud vzhůru na východ, kde nyní město Přelouč stojí. Tu se pozastaviv, a s těmi, jenž ještě při něm pozůstali, se podruhé rozloučiv, založil město Přelouč. (Každý znatel řeči polský snadem pozná, co jest „předat“, a tak druhé rozloučení – Přelouč). Odtud dále až k hranicím země moravské založil město Polička. Nazpět jedouc, pro své věrné, kteří jemu ve vojně u Zdic nápomocni byli, založil vesnice Uhersko, Moravany, Polsko vedle Zbyslavě blíže města Čáslavě. Však ale pro osum jemu zamilovaných Uhrův vyhledal místečko na potoku Kolovradském. Tu je osadiv, dal místu tomu jméno Uhřinoves.

§ 4.

Ti Uhrové měli to sobě uloženo, aby klučili a planěli lesy a ohledali zem, zdaliž by byla ourodná. {A. Odkud panství jméno povstalo, jméno Kluk a Plaňany.}meziřádkový přípisek soudobou rukou To se v jednom roku shledalo.

A Přemysel vida, že země ta úrodná jest, umínil sobě něco více ustaviti. Toho času povstal řád rytířů maltezrovských, který jeden z urozených pánů českých jménem Berka z Jeuzaléma sem přivedel, a ten řád byl v veliké vážnosti. Pročeš jakožto jemu velice milý založil tu na malém kopečku tverz a vedle ní maličký kostelík pod jménem Všech svatých. Aby ale měli svoje dokonalý vyživení, ustavěl jim také pivovar tu, kde nyní jest dvůr neb tak nazvaná ratejna {B. Staří Čechové jmenovali lidé v zemi pracující „ratajové“, odtud povstali Rataje a to slovo „ratejna“.}meziřádkový přípisek soudobou rukou, zase také mlejn, při němž se až pod dnešní den nachází věž vodní, z který se voda na ten pivovar vedla. Uprostřed placu téhož zámku nechal vchlubiti studnici od 156 loket. {C. V té studnici já jakožto spisovatel v roku 1788 dne 8. máje byl jsem v okově tam spuštěn a tak vím, jak jest tam u dna.}meziřádkový přípisek soudobou rukou A ohradil tvrz jejich valami, který se táhly od toho města, kde později stojí ovčín, vzhůru městečku tomu, kdež se nyní jmenuje Obora. (Ta tu na Vrchu kamenném se dokonává). {D. Jest mně velice podivné, že pod tím vrchem tam až po dnešní den roste bylina tak nazvaná Cardo Benedickt, a každoročně za času mého bývala uterhána a dána k pošlapání.}meziřádkový přípisek soudobou rukou K polední straně založil ten samý Přemysel Otokar městečko tak nazvané Mnichovice z toho úmysla, aby mnihové tu bydleli, psali knichy a lid obecný v zákoně Páně cvičili. {E. Kde a v kerém místi klášter ten stál, tam nedaleko rodilí o tom pověděti mohou.}meziřádkový přípisek soudobou rukou

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).