Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r–2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vše[1v]číslo strany rukopisucky své věrné, které tu při sobě měl (akož Uhry, Moravané, Poláky), pro budoucnost obdarovati umínil.

§ 3.

Maje péči on Přemysel Otakar jakožto již skutečný král český čtvrtý o rozšíření své země české, pojav tedy mnoho služebníkův svých a v roku 1200 vyjel z Vyšehradu na místo tak nazvané Loučení, otud vzhůru na východ, kde nyní město Přelouč stojí. Tu se pozastaviv, a s těmi, jenž ještě při něm pozůstali, se podruhé rozloučiv, založil město Přelouč. (Každý znatel řeči polský snadem pozná, co jest „předat“, a tak druhé rozloučení – Přelouč). Odtud dále až k hranicím země moravské založil město Polička. Nazpět jedouc, pro své věrné, kteří jemu ve vojně u Zdic nápomocni byli, založil vesnice Uhersko, Moravany, Polsko vedle Zbyslavě blíže města Čáslavě. Však ale pro osum jemu zamilovaných Uhrův vyhledal místečko na potoku Kolovradském. Tu je osadiv, dal místu[i]místu] mista tomu jméno Uhřinoves.

§ 4.

Ti Uhrové měli to sobě uloženo, aby klučili a planěli lesy a ohledali zem, zdaliž by byla[j]byla] lila ourodná. {A. Odkud panství jméno povstalo, jméno Kluk a Plaňany.}meziřádkový přípisek soudobou rukou To se v jednom roku shledalo.

A Přemysel vida, že země ta úrodná jest, umínil sobě něco více ustaviti. Toho času povstal řád rytířů maltezrovských, který jeden z urozených pánů českých jménem Berka z Jeuzaléma sem přivedel, a ten řád byl v veliké vážnosti. Pročeš jakožto jemu velice milý založil tu na malém kopečku tverz a vedle ní maličký kostelík pod jménem Všech svatých. Aby ale měli svoje dokonalý vyživení, ustavěl jim také pivovar tu, kde nyní jest dvůr neb tak nazvaná ratejna {B. Staří Čechové jmenovali lidé v zemi pracující „ratajové“, odtud povstali Rataje a to slovo „ratejna“.}meziřádkový přípisek soudobou rukou, zase také mlejn, při němž se až pod dnešní den nachází věž vodní, z který se voda na ten pivovar vedla. Uprostřed placu téhož zámku nechal vchlubiti studnici od 156 loket. {C. V té studnici já jakožto spisovatel v roku 1788 dne 8. máje byl jsem v okově tam spuštěn a tak vím, jak jest tam u dna.}meziřádkový přípisek soudobou rukou A ohradil tvrz jejich valami, který se táhly od toho města, kde později stojí ovčín, vzhůru městečku tomu, kdež se nyní jmenuje Obora. (Ta tu na Vrchu kamenném se dokonává). {D. Jest mně velice podivné, že pod tím vrchem tam až po dnešní den roste bylina tak nazvaná Cardo Benedickt, a každoročně za času mého bývala uterhána a dána k pošlapání.}meziřádkový přípisek soudobou rukou K polední straně založil ten samý Přemysel Otokar městečko tak nazvané Mnichovice z toho úmysla, aby mnihové tu bydleli, psali knichy a lid obecný v zákoně Páně cvičili. {E. Kde a v kerém místi klášter ten stál, tam nedaleko rodilí o tom pověděti mohou.}meziřádkový přípisek soudobou rukou

X
imístu] mista
jbyla] lila
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).