[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<38r–38v39r39v40r40v41r>>>>>
Skrýt ediční aparát

[39r]číslo strany rukopisuz komňaty, jeden z biskupóv počne responsoř tuto:

Aj, teď posielám anděla mého, jenž přědejde tě a střiehl tebe veždy. Zachovaj a poslúchaj hlasu mého a nepřietel budu nepřátelóm tvým a smucujície tě smútím, a přědejde tě anděl mój.

Versus:cizojazyčný text Israhel, budeš li mne poslúchati, nebude v tobě buoh črstvý ani klaněti sě budeš buohu jinému; neb já sem hospodin.

Responsio:cizojazyčný text A přědejde tě anděl mój.

To skonajíce a kniežě prostřěd kostela přěd oltářem svatého Křížě poctivě postaviec, dějí žáci tuto antifonu: Utvrď sě ruka tvá a povýšena buď pravicě tvá, spravedlnost a súd přihotovánie stolicě tvé, milosrdenstvie a pravda přědejdú obličěj tvój. Aleluja!

Žalm: Milosrdenstvie hospodina na věky budu zpievati. Chvála otci i synu i svatému duchu. Opačujíce vždy po každém verši: Utvrď sě ruka tvá.

To dokonajíce, jeden z biskupóv die tuto modlitvu: Bože, jenž vieš, že národ člověčí žádnú mocí nemóž státi, pójč milostivě, aby sluha tvój, jehožtos nad tvój lid chtěl zvésti, tak tvú byl posílen pomocí, aby jimžto mohl svlásci, takéž mohl prospěšen býti. Skrzě Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy kniežě, pomodle sě svátosti na oltáři svatého Křížě položenéj, vrátí sě s procesí přěd oltář svatého Víta a tu na stolici králevsky připravenú, a jiná kniežata, biskupi a preláti v svých

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).