[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[39v]číslo strany rukopisustoliciech také podobně připravených ustaviece, jeden z biskupóv počne tento žalm: Uslyš tě hospodin den smúcenie tvého. Kterýžto[b]kterýžto] kterezto dokonajíc, die tento versus:cizojazyčný text Hospodine, spasena učiň krále.

Responsio:cizojazyčný text A uslyš ny v den[c]den] ten, kteréhož vzovemy tě.

Potom jeden die tuto kolektu: Hospodine, pokorných ustanoviteli, jenž nás svatého ducha osviecením těšíš, rozšiř nad tiemto sluhú tvým N. milost svú, aby skrzě něho [tvého v nás]text doplněný editorem bytie příštie počili. Skrzě téhož hospodina našeho Jezu Krista. Amen.

Jiný biskup die tuto kolektu: Všemohúcí, věčný bože, nebeských i zemských věcí uskrovniteli, jenž sluhu tvého N. na králevstvie výsost a dóstojenstvie ráčil vzvésti, pójč, prosímy, aby všeho protivenstvie jsa zbaven, cierkveného pokoje darem ohrazen byl a k věčného pokoje radosti skrzě tě dařícieho dojíti zaslúžil. Skrzě Krista hospodina[d]hospodina] hoſpo. Amen.

To učiniece, bude jedno kázanie k žákovstvu a druhé k uobecnému lidu, vše jednoho času krátcě.

Potom arcibiskup prostřědním a prostraným hlasem kniežete otieže: Chceš svatú vieru od křesťanských mužóv danú držěti a skutky spravedlnými[e]spravedlnými] ſprawedlnywymi chovati?

Odpovie: Chci.

Opět tieže jeho: Chceš li od buoha tobě králevstvie pójčeného podlé spravedlnosti otcóv tvých zpravovati a brániti?

Odpovie: Tak, jakž božskú [posílen]text doplněný editorem pomocí a utěšením všěch věrných jeho

X
bkterýžto] kterezto
cden] ten
dhospodina] hoſpo
espravedlnými] ſprawedlnywymi
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).