[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[57v]číslo strany rukopisuzapojícé kak přěsvětlá jest a milosrdie tvé následuje mě po všě dni života mého.

Potom žezlo vezme, říkajě: Metla tvá a kyj tvój, ta mě utěšila[ch]utěšila] vtyeſſula sú, metla zpravenie, metla králevscvie tvého.

Potom jablko vezme, řiekajě: Lid, jenžtos posadil v rukú, zdráv učiň, hospodine, a požehnaj dědičství tvému a vládni jimi a pozdvihni je až u věky.

Potom, k stolici jda, die: Hospodin chuda činí a vzbohacuje, ponižuje a povyšuje. Vzkřěšuje ot země pracného a z bláta vyvodí chudého, aby jej usadil s kniežaty a stolici chvály držal. A chvály božie držěly sú stežejě země a uložil na nich svět. Nohy svatých svých zachová a nemilosciví ve tmách skrčie sě, neb v síle svéj mocen bude muž. Hospodina budú sě báti protivníci jeho a nad nimi bude zvučeti v nebesiech. Hospodin bude súditi krále země a dá vladenie královi svému a povýší[ci]povýší] powſſy rohu mazaného svého.

Po oblečení die žalm: Hospodine, v moci tvéj uzdravuje sě král a na spasiteli tvém veselí sě náramně.

Než má li býti súd, přěd žalmem Proč sú sě vzrydali[cj]vzrydali] wrzydaly národové má řéci: Blažený muž, jenž nepostúpil po radě nemiloscivých.

X
chutěšila] vtyeſſula
cipovýší] powſſy
cjvzrydali] wrzydaly
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).