[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<<<567r567v568r568v569r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[569r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesrdečnú, že těm, ktož sú jeho viděli vstavše, nejsú uvěřili. Mc16,15 I povědě jim: „Jdúce po všem světu, kažte svaté[593]svaté] navíc oproti lat. čtenie všemu stvoření. Mc16,16 Ktož uvěří a křščen bude, spasen bude. Ale kto neuvěří, bude odsúzen. Mc16,17 A tato znamenie budú jich následovati, ktož uvěří: Ve jmě mé diábly vypudie, jazyky vzmluvie novými, Mc16,18 hady budú bráti, a pakli by co smrtedlného vypili, to jim neuškodí. Na nemocné budú ruce klásti a oni sě budú dobře jmieti.“

Mc16,19 A hospodin Ježíš, když jest jim vymluvil, vzat jest jistě[594]jistě] navíc oproti lat. na nebe i sedí na pravici božiej. Mc16,20 Pak sě oni rozšedše, kázáchu všudy s pomocí hospodinovú a svú řeč potvrzováchu divy rozličnými[595]rozličnými] sequentibus lat.. Amen[596]Amen] navíc oproti lat., + amen var..

Explicit ewangelium sancti Marcicizojazyčný text

X
593svaté] navíc oproti lat.
594jistě] navíc oproti lat.
595rozličnými] sequentibus lat.
596Amen] navíc oproti lat., + amen var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).