Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[4r]číslo strany rukopisu

Ps147,2 […]text doplněný editorem[63]…] Alleluia. Lauda, Ierusalem, Dominum; lauda lat. boha tvého, hora[64]hora] navíc oproti lat. Sion. Ps147,2 Nebo jest posilnil zámkóv vrát tvých, požehnal jest synóm tvým v tobě. Ps147,3 Jenž jest uložil krajiny tvé u pokoju a jádry obilnými nakirmil tě[65]nakirmil tě] satiat lat., saturavit var.. Ps147,4 Jenž vysielá mluvu svú zemi, […]text doplněný editorem[66]…] velociter currit sermo eius lat. Ps147,5 […]text doplněný editorem[67]…] Qui dat nivem sicut lanam lat. mhlu jako popel rosýpá. Ps147,6 Vyšle[68]Vyšle] Mittit lat., srov. Emittet 147,7 krystala svého jako skýby, přěd obličějem studenosti jeho kto stirpí? Ps147,7 Vyšle slovo své a plovúcě učiní jě, dune[69]dune] flabit lat. duch jeho i poplovú vody. Ps147,8 Jenž zvěstuje slovo své Jákobovi, pravedlnosti a súdy své Israheľu. Ps147,9 Neučinil jest takež všemu národu a súdóv svých nezěvil jest jim[70]jim] + Alleluia lat., nemá var..

Ps148,1 Chvalte[71]Chvalte] v lat. předchází Alleluia hospodina z nebes, chvalte jej na výsostech. Ps148,2 Chvalte jej, všickni anjeli jeho, chvalte jej[72]jej] giey rkp., všeckny moci jeho. Ps148,3 Chvalte jej, slunce i měsiec, [4v]číslo strany rukopisuchvalte jej, všěckny hvězdy i světlo. Ps148,4 Chvalte jej, nebesa nebeská i vody[73]vody] + omnes lat., nemá var., jež na neb̓u jsú, Ps148,5 chvalte jmě hospodinovo. Nebo on jest řekl i stala sú sě, on jest přikázal i stvořena jsú. Ps148,6 Ustavil je jest [u]text doplněný editorem[74]u] in lat. věky [i věk]text doplněný editorem[75]i věk] et in saeculum lat. věkóm, přikázanie uložil, jež[76]jež] et lat. nemine. Ps148,7 Chvalte hospodina z země, drakové i všeckny[77]všeckny] wſſe…ky rkp. propasti, Ps148,8 oheň, búřě, snieh, ledové, duchové vilny, jež činie slovo jeho, Ps148,9 hory[78]hory] ory rkp., vynecháno místo pro majuskuli i všickni pahorci, dřievie plodistvie i všickni cedrové, Ps148,10 zvieřata i vše[79]vše] w… rkp. dobytčě, hadové[80]dobytčě, hadové] do… …e rkp. i ptáci pernatí, Ps148,11 králové zemščí i všickni[81]všickni] …iczkny rkp. ľudie, kniežata i všickni[82]všickni] wſſiczk… rkp. súdcě zemščí, Ps148,12 mladí i dievky, staří s mlazšími, chvalte jmě hospodinovo, Ps148,13 nebo povýšeno jest jmě jeho samoho. Ps148,14 Zpověd[83]Zpověd] Zpo| rkp. […]text doplněný editorem[84]…] eius super caelum et terram; et exaltavit cornu populi sui. Hymnus omnibus sanctis eius; filiis Israël, populo appropinquanti sibi. Alleluia lat.

X
63…] Alleluia. Lauda, Ierusalem, Dominum; lauda lat.
64hora] navíc oproti lat.
65nakirmil tě] satiat lat., saturavit var.
66…] velociter currit sermo eius lat.
67…] Qui dat nivem sicut lanam lat.
68Vyšle] Mittit lat., srov. Emittet 147,7
69dune] flabit lat.
70jim] + Alleluia lat., nemá var.
71Chvalte] v lat. předchází Alleluia
72jej] giey rkp.
73vody] + omnes lat., nemá var.
74u] in lat.
75i věk] et in saeculum lat.
76jež] et lat.
77všeckny] wſſe…ky rkp.
78hory] ory rkp., vynecháno místo pro majuskuli
79vše] w… rkp.
80dobytčě, hadové] do… …e rkp.
81všickni] …iczkny rkp.
82všickni] wſſiczk… rkp.
83Zpověd] Zpo| rkp.
84…] eius super caelum et terram; et exaltavit cornu populi sui. Hymnus omnibus sanctis eius; filiis Israël, populo appropinquanti sibi. Alleluia lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).