Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[1r]číslo strany rukopisu

Ps129,6 […]text doplněný editorem[1]…] A lat. strážě jutřnie až do noci úfaj Israhel v hospodina, Ps129,7 nebo u boha milosirdie a obizné[2]obizné] + apud eum lat. vykúpenie. Ps129,8 A on vyprostí[3]vyprostí] wproſty rkp. Israhele ze všěch zámutkóv jeho.

Ps130,1 Hospodine[4]Hospodine] v lat. předchází Canticum graduum David, nenie povýšeno sirdce mé ani sta sě rozšířile oči moji ani sem chodil u velikých ani v divících sě nade mnú. Ps130,2 Ač sem pokorně nepovoloval[5]nepovoloval] sentiebam lat., ale povýšil sem dušě mé. Jakožto[6]Jakožto] akozto rkp., na místě chybějící majuskule předepsána reprezentanta y otdojený[7]otdojený] ablactatus est lat., ablactatus var. u mateře své, tak odplata duši méj. Ps130,3 Úfaj, Israheľu[8]Úfaj, Israheľu] Speret Israël lat., v hospodina, ot nenějšieho časa až u věky.

Ps131,1 Pomni[9]Pomni] v lat. předchází Canticum graduum, hospodine, Davida i všickny tichosti jeho, Ps131,2 jakož jest přisáhl hospodinu, sľub jest sľúbil bohu Jákobovu: Ps131,3 „Ač vejdu[10]vejdu] we…du rkp. v chrám domu mého, [1v]číslo strany rukopisuač vstúṕu na posteľu ložě mého, Ps131,4 ač dám sen očima mýma a viečcoma mýma dřiemanie Ps131,5 a pokoj zviciem mým, doňedž nenaleznu miesta hospodinu, chrámu bohu Jákobovu.“ Ps131,6 Aj zři, slyšěli sme [jě[11] u]text doplněný editorem vlasti eufratské[12]<u> vlasti eufratské] in Ephrata lat., nalezli sme jě[13]jě] eam lat., ea var. u polích leských. Ps131,7 Vejdeme v chrám jeho, modliti sě budeme u miestě, kdežto jsú stály nohy jeho. Ps131,8 Vstaň, hospodine, u pokoj tvój, ty a chrám svatosti tvé. Ps131,9 Kněžie tvoji oděni budú[14]oděni budú] induantur lat. pravedlnosťú a světí[15]světí] ſwietye rkp. tvoji radovati sě budú[16]radovati sě budú] exsultent lat.. Ps131,10 Pro Davida, sluhu tvého, neotvracuj obličějě mazaného tvého. Ps131,11 Přisáhl jest hospodin Davidovi pravdu a neoblúdí jím[17]jím] eam lat., eum var.: „Z ploda břucha[18]břucha] …ziucha rkp. tvého posaźu na stolici tvéj. Ps131,12[19]Ač] A| rkp. […]text doplněný editorem[20]…] custodierint filii tui testamentum meum, et testimonia mea haec quae docebo eos, et filii eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tuam lat.

X
1…] A lat.
2obizné] + apud eum lat.
3vyprostí] wproſty rkp.
4Hospodine] v lat. předchází Canticum graduum David
5nepovoloval] sentiebam lat.
6Jakožto] akozto rkp., na místě chybějící majuskule předepsána reprezentanta y
7otdojený] ablactatus est lat., ablactatus var.
8Úfaj, Israheľu] Speret Israël lat.
9Pomni] v lat. předchází Canticum graduum
10vejdu] we…du rkp.
11jě] eam lat., ea var.
12<u> vlasti eufratské] in Ephrata lat.
13jě] eam lat., ea var.
14oděni budú] induantur lat.
15světí] ſwietye rkp.
16radovati sě budú] exsultent lat.
17jím] eam lat., eum var.
18břucha] …ziucha rkp.
19Ač] A| rkp.
20…] custodierint filii tui testamentum meum, et testimonia mea haec quae docebo eos, et filii eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tuam lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).