Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[2r]číslo strany rukopisu

Ps138,5 […]text doplněný editorem[21]…] Ecce lat. hospodine, ty si poznal všeckna, najposlednějšie[22]najposlednějšie] naypoſle…nyeyſſie rkp. i stará, ty jsi stvořil mě a uložil si[23]si] … rkp. nade mnú ruku tvú. Ps138,6 Divně učiňeno jest[24]jest] …eſt rkp. uměnie tvé ze mne, posíleno jest a nebudu[25]nebudu] ne…udu rkp. moci k němu. Ps138,7 Kam pójdu od duchu tvého[26]tvého] …weho rkp. a kam ot obličějě tvého zaběhnu? Ps138,8[27]Ač] Icz rkp. vstúṕu na nebe, ty tam jsi, ač sstúṕu do[28]do] ] …o rkp. pekla, tudiež jsi. Ps138,9 Ač vezmu peruti mé na úsvitě a bydliti budu v zevných[29]v zevných] in extremis lat. mořských[30]mořských] morz…kych rkp., Ps138,10 nebo i tam ruka tvá dovede mě a diržěti bude mě pravicě tvá. Ps138,11 I řekl sem: „Snad tempnosti potlačie mě a noc osviecenie mé v rozkošech tvých[31]tvých] meis lat..“ Ps138,12 Nebo tempnosti neomračie sě od tebe a noc jako den svietiti sě bude, jako temnosti jejie, takež i světlo jejie. Ps138,13 Nebo ty obsědl si ledvie [2v]číslo strany rukopisumé, přijal si mě z těla mateře mé. Ps138,14 Zpoviedati sě budu tobě, nebo hrozně velebný jsi, divná diela [tvá]text doplněný editorem[32]tvá] tua lat. a dušě má pozná velmi[33]velmi] w…my rkp.. Ps138,15 Nejsú skryta usta má přěd tebú, jež[34]jež] ge… rkp. si učinil v skryťú, a podstava [má]text doplněný editorem[35]má] mea lat. v najdolejších[36]najdolejších] naydol…ſſich rkp. zemských. Ps138,16 Neskonánie mé viděle[37]viděle] widyel… rkp. sta oči tvoji a v knihách tvých všickni[38]všickni] wſſiczkn… rkp. napsáni budú. Dnové stvořeni budú a ijeden v nich. Ps138,17 Ale mně velmi počstivi[39]počstivi] poczſ…wy rkp. jsú přietelé tvoji, bože, velmi posilňena jest šlechetnost[40]šlechetnost] principatus lat. jich. Ps138,18 Zečtu jě a nad piesek rozmnoženi budú. Vstal sem a ješče s tebú jsem. Ps138,19 Ač ztepeš hřiešníky[41]hřiešníky] hrzieſſnyk… rkp., bože, mužie kirví, otchylte sě ote mne, Ps138,20 nebo diete u myšľeňú: „Přijměte[42]Přijměte] …rzigmyete rkp., Accipient lat., Accipiant var. v ješutenství města svá[43]svá] tuas lat., suas var..“ Ps138,21 Nebo[44]Nebo] N… rkp. jižto sú nená[3r]číslo strany rukopisuviděli

X
21…] Ecce lat.
22najposlednějšie] naypoſle…nyeyſſie rkp.
23si] … rkp.
24jest] …eſt rkp.
25nebudu] ne…udu rkp.
26tvého] …weho rkp.
27Ač] Icz rkp.
28do] ] …o rkp.
29v zevných] in extremis lat.
30mořských] morz…kych rkp.
31tvých] meis lat.
32tvá] tua lat.
33velmi] w…my rkp.
34jež] ge… rkp.
35má] mea lat.
36najdolejších] naydol…ſſich rkp.
37viděle] widyel… rkp.
38všickni] wſſiczkn… rkp.
39počstivi] poczſ…wy rkp.
40šlechetnost] principatus lat.
41hřiešníky] hrzieſſnyk… rkp.
42Přijměte] …rzigmyete rkp., Accipient lat., Accipiant var.
43svá] tuas lat., suas var.
44Nebo] N… rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).