Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Skrýt ediční aparát

nená[3r]číslo strany rukopisuviděli tebe, hospodine, nenáviděl sem jich[45]jich] navíc oproti lat. a nad nepřátely tvými hynul sem. Ps138,22 Skonanú nenávisťú nenáviděl sem jich[46]jich] + et lat., nemá var., nepřietelé učiňeni sú mně. Ps138,23 Pokus mne, hospodine[47]hospodine] Deus lat., a vzvěz sirdce mé, otěž mne a poznaj stezky mé. Ps138,24 A viz, jest li cěsta zlosti ve mně, a vyveď mě na cěstu věčnú.

Ps139,1[48]verš nepřeložen Ps139,2 Vyprosť mě, hospodine, od člověka zlého a[49]a] navíc oproti lat. ot mužě zlostivého vyprosť mě. Ps139,3 Jižto mysléchu zlosti v sirdcu, cělý den ustavováchu bojě. Ps139,4 Zostřili sú jazyky své jako hadové, jěd aspidový pod jich rty. Ps139,5 Ostřěz mě, hospodine, od ruky hřiešného a ot ľudí zlostivých vyprosť mě. Jižto jsú myslili potlačiti chod mój, Ps139,6 skryli sú pyšní o[3v]číslo strany rukopisusidlo [mně]text doplněný editorem[50]mně] mihi lat.. A provazy zprostřěli sú v osidlo, podlé chodu mého[51]mého] navíc oproti lat. pohoršenie položili sú mně. Ps139,7 Řekl sem hospodinu: „Bóh mój jsi ty, uslyš, hospodine, hlas prosby mé.“ Ps139,8 Hospodine[52]Hospodine] Hoſp…dyne rkp., [hospodine]text doplněný editorem[53]hospodine] Domine lat., moci zdravie mého, zaslonil si nade mnú[54]nade mnú] super caput meum lat. v den bojě. Ps139,9 Nepoddávaj mne, hospodine[55]hospodine] h…ſpodyne rkp., ot mé žádosti hřiešnému, myslili sú protivu mně, neopuščuj mne, aby snad nepovýšili sě. Ps139,10 Hlava okiršl jich, dielo rtóv jich přikryje jě. Ps139,11 Spadne na ně uhlé, ohňem[56]ohňem] in ignem lat., igne var. uviržeš jě, v hubenstvích nepodvstanú. Ps139,12 Muž jazyčný nezpraví[57]nezpraví] n…zprawy rkp. sě na zemi, mužě nepravého zlosti[58]zlosti] zl…ſti rkp. popadnú v zahynutie. Ps139,13 Poznal sem, že učiní hospodin súd nedostatečným[59]nedostatečným] ne…ſtatecznym rkp., inopis lat., inopum var. a pomstu chudým. Ps139,14 Nebo věrně[60]věrně] w…nye rkp. praví skazovati[61]skazovati] ſk| rkp. […]text doplněný editorem[62]…] nomini tuo, et habitabunt recti cum vultu tuo lat.

X
45jich] navíc oproti lat.
46jich] + et lat., nemá var.
47hospodine] Deus lat.
48verš nepřeložen
49a] navíc oproti lat.
50mně] mihi lat.
51mého] navíc oproti lat.
52Hospodine] Hoſp…dyne rkp.
53hospodine] Domine lat.
54nade mnú] super caput meum lat.
55hospodine] h…ſpodyne rkp.
56ohňem] in ignem lat., igne var.
57nezpraví] n…zprawy rkp.
58zlosti] zl…ſti rkp.
59nedostatečným] ne…ſtatecznym rkp., inopis lat., inopum var.
60věrně] w…nye rkp.
61skazovati] ſk| rkp.
62…] nomini tuo, et habitabunt recti cum vultu tuo lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).