Prima principia lingvae Bohemicae

Prima principia lingvae Bohemicae. Praha (Praga), b. d. [1783]. Vydání druhé.

Listování
Autoranonym
ZkratkaPrin1783
Transkribovaný titulPrima principia lingvae Bohemicae
Transliterovaný titulPRIMA| PRINCIPIA| LINGVÆ| BOHEMICÆ
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatel[Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld]
Vročeníb. d. [1783]
Vydánídruhé
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. 24.846 (ST1-0024.846)
KnihopisK14366
Formát

12°

RozsahA–B12
Poznámka: bez paginace
Poznámka k tiskuv rámci nápodoby původního tisku (Prin) uvedena Tiskárna jezuitská; vročení zná Jungmann 1849
Charakteristika

Drobnou mluvnici ze 17. století přetiskla podobně jako v případě ŠtajerZpůsob1781 Schönfeldova tiskárna. Vznikl tak stránkový přetisk předlohy (Prin), napodobující i typografické detaily jako užití fraktury i švabachu pro český text. O dataci nás informuje Jungmann, když u záznamu předlohy v Historii literatury české píše „item, w Praze 1783 w 12“; přetisk stejně jako předlohu charakterizují Jungmannova slova „jest welmi krátká“ (Jungmann 1849: s. 257, č. V.24).

 

Stejně jako v předloze se nejprve probírá abeceda, skloňování „členu“ tento a osobních a přivlastňovacích zájmen (fol. A1vA4v). Substantiva jsou rozčleněna do pěti drachoviovských deklinací (DrachGram1660) podle zakončení genitivu singuláru (fol. A4v). Většina vzorů je stejná jako v Štajerově mluvničce (ŠtajerZpůsob1668). Slovesa jsou představena pomocí tří známých konjugací (fol. A11rB7r). Vzory pro časování sloves jsou stejné jako v Čechořečnosti V. J. Rosy (RosaGram1672).

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Prima principia lingvae Bohemicae. Praga, b. d. [1783]. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 F 54, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Prima principia lingvae Bohemicae. Praga, b. d. [1783]. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0024.846, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Prima principia lingvae Bohemicae. Praga, b. d. [1783]. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-0024.846, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Agnew, Hugh LeCaine. Origins of the Czech national renascence. Pittsburgh; London: University of Pittsburgh Press, 1993 [= Pitt series in Russian and East European studies 18], s. 117. eKniha Google, dostupná z WWW: <viz zde>
  • Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. Praha: F. Řivnáč, 1849. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 S 590/1–2, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 81–82 (č. 18/17).
  • Vintr, Josef. Prima principia linguae Bohemicae — stručná mluvnička češtiny ze 17. století. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4–5, s. 248–254, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 795–797 (Schönfeld z Schönfeldu Jan Nepomuk Ferdinand) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace28. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).