Podmínky užití

Digitalizované verze mluvnic jsou určeny výhradně pro studijní a badatelské účely. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, ať již jako samostatná díla, či v rámci jiného projektu. Jakékoliv jiné použití musí být konzultováno s oddělením vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Při citaci z digitalizovaných verzí mluvnic citujte internetové stránky, na nichž jsou mluvnice zveřejněny, tj. Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz).

Autorskému právu a obvyklému citačnímu úzu odborné literatury podléhají též veškeré doprovodné informace, které se v modulu digitalizovaných mluvnic nalézají.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).