Practische Böhmische Grammatik für Deutche

Jan Nejedlý. Practische Böhmische Grammatik für Deutche. Praha (Prag), 1809. Vydání druhé.

Listování
Autor

Jan Nejedlý

Johann; Negedly, Neyedly

ZkratkaNejGram1809
Transkribovaný titulPractische Böhmische Grammatik für Deutche
Transliterovaný titulPractiſche| Böhmiſche Grammatik| für| Deutche
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelnákladem vlastním, komise Kašpar Widtmann (Widtmann’sche Buchhandlung)
Vročení1809
Vydánídruhé
ExemplářVědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. 35.965
KnihopisK06110
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[*]2+1 A–B8 C6 D–G8 H6 I–Z8 Aa–Ee8 Ff4 G2 (?) + [2] příl. = s. [I–VI] — [1] — 2–449 — [450–452] + [2] příl.
Poznámka: přílohy jsou rozkládací tabulky vevázané za s. 40 (tabulky II a I, skloňování) a 120 (tabulky II a I, časování); jeden list složky Gg, nepotištěný, v reprodukovaném exempláři pravděpodobně odstraněn; chyby v paginaci: s. 286 je označena „284“, s. 349 „347“, s. 368 „568“, s. 394 „194“ a s. 436 „438“
Charakteristika

Druhé, přepracované a už jen jednodílné vydání mluvnice češtiny od Jana Nejedlého (1776–1834). Gramatika vyšla ve stejném roce jako první vydání přelomové mluvnické práce Nejedlého neformálního učitele Josefa Dobrovského (DobLehr1809) a je stejně jako práce modrého abbé psána německy. Srov. jiná vydání: NejGram1804 (mluvnice) a NejGram1805 (cvičebnice); NejGram1821; NejLehr1830.

Výtah z tohoto vydání vyšel podle Knihopisu (K06639) v Bratislavě v roce 1820.

 

Výkladový díl mluvnice je na rozdíl od prvního vydání (NejGram1804; NejGram1805) vydán v jednom svazku s cvičebnicí. Rozdělen je do čtyř oddílů (Abschnitt):

— 1. [bez názvu, o hláskách a slovním přízvuku], s. [1] až 14;

— 2. o pravopisu, s. 1527;

— 3. o slovních druzích a jejich ohýbání, s. 28285;

— 4. o syntaxi, s. 286 (mylně „284“) až 333.

Následuje příloha o prozódii (s. 334339) a cvičné texty k čtení a překládání (od s. 340).

Výklady představují plynulou spojnici mezi prvním a třetím vydáním mluvnice, Nejedlý své pojetí nemění.

 

Německý výklad je vysázen frakturou, česká slova a texty tradičním švabachem.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Negedly, Johann. Practische Böhmische Grammatik für Deutche. Prag, 1809. Fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 92261-B, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Negedly, Johann. Practische Böhmische Grammatik für Deutche. Prag, 1809. eKniha Google (fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 92261-B), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Negedly, Johann. Practische Böhmische Grammatik für Deutche. Prag, 1809. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 35.965, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Negedly, Johann. Practische Böhmische Grammatik für Deutche. Prag, 1809. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 35.965, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a knihkupectví)
  • Jakubec, Jan. Jan Nejedlý. In J. Hanuš aj. Literatura česká devatenáctého století. Díl první: od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. 2. vyd. Praha: J. Laichter, 1911, s. 541–568. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 6177/Díl 1.2.vyd., přístupné z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 90 (č. 19/03).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 3/I: M–O; 3/II: P–Ř. Red. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, s. 456–459 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Rybička, Antonín. Přední křisitelé národa českého: boje a usilování o právo jazyka českého začátkem přítomného století 1. Praha: F. Šimáček, 1883, s. 88–166. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 E 8147, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 1020 (Widtmann Kašpar) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).