Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<505506507508509510511512513>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • v impt. dial. za -aj, -ej 323 sl., 409
 • , -aj, -ej v impt. vz. krýti 204 sl.
 • -y- pohybné, mírnící v part. -lъ 95 sl., 127, 147, 165, 243
 • -ŷj v impt. dial. za z -aj, -ej 324
 • -yl, -ył za -l̥ v part. -lъ 95 sl., 127, 147, 165, 243
 • -yl, zdl. -ýl, dial. -él v part. 96 sl.
 • -ym dial. konc. 1.sg. 6 a j.
 • -ýn, -yn za -ín z -*én (-en) part. 105, 127, 148, 165, 199
 • ὕπυος 102, sr. hyp-n-
 • -ýti a -yti inf. 75, 77, 78; 205
 • z-ź, z-ž 41, 188; sr. zj-ž
 • zab-, zěb-, zeb- 158
 • zab, -me, -te v. zabiti
 • záb-, zieb-, zíb- 258
 • zaben, dial. v. zabiti
 • *zabieci domn. slov. 165 p.
 • zabíjěti, -jat 71, 80, 331 336
 • zabiti, -íti 76, 81, 213 sl., part. zaben a zab! 215
 • zablúditi 310; 13, 302
 • zábnúti 258
 • zabŕdol part. slc. 129
 • zábsti a zabu v. ziebsti
 • zabъvenъ stsl. 102
 • zacláněti v. zasláněti
 • zacpati 329
 • zač dial. part. v. začal
 • začac dial. v. začieti
 • začal, začěl-, začel 182, 185, začál 97, 182, 183, začau 94, začl, zač 182, začnul, -čnúł 182
 • začat, -čať, -čáť v. začieti,
 • začat, začět-, začet part. 184, 185
 • začatý, -čítý, -čitý 105
 • začieti 40, začít(i), číť 77, 180, začat, -čať 79, 177, 180, začac 181, -čáť 77, 181, začoć 181, začnout(i), -čnuć 180, 181
 • začítý, -čitý v. začatý
 • začoć dial. v. začieti
 • zaďál dial. part. 391
 • zadatý dial. 104
 • zadoušeti v. zadúšěti
 • zadr̄zať 347; -ěti 281
 • zadusiti, impt. 41
 • zadúšěti 332, 337
 • zahanbiti 305, -běn 309
 • zaháněti 337
 • zaházěti, dial. -hážu 337
 • zahnati, zaženu 377
 • zahnúti, zahł 246
 • zahrati, -áti 76
 • zahřáti v. zahřieti
 • zahrazditi, -žďen 311
 • zahřaznúti 247
 • zahřésti 105, 154, 155
 • zahřieti 229 sl.
 • zahřmíti, -ěti 77
 • zahrúznúť 247
 • zahubujúcí 87
 • zahukotati, -cu 373
 • zahústí 131
 • zahýňat, -ňám 347
 • zahynovati 400
 • zahynujúcí 84 403
 • zacházěti, -dět 333, 338
 • zachtíti, -ěti (se) 77
 • zachvíti, -ěti (se) 77
 • zajáť dial. v. zajieti
 • zajdený dial. 134
 • zajdit, zajdout v. zajíti
 • zajieti, -jíti, -jmouti 78, 180, 182, zajáť 77, 181, zajoć 181
 • zajíti, -jdu, zandu 132, 134, zájiť 79, 134, part. zajit, 134
 • zajitie 135
 • zajmouti v. zajieti
 • zajoć dial. v. zajieti
 • zaju, žaju v. zieti
 • zajže- m zažže-, zajžhu m. žažhu v. zažéci
 • zakaditi, -zen 310
 • zakláceti 338
 • zaklati, -koľu 356 sl.
 • zaklatý 189
 • zakléti, zaklnu 178, 189, 190, zakliti 77
 • zakryti, -ýti 77, 78, 97, 205
 • zakvísti, -ktvu 138
 • zál part. v. zieti
 • zaléci 1) zalehu, 2) zaleku 166
 • zaléti, -lejt 396
 • zalézti, -líz 149
 • záležěti 286
 • zalknúti () 241; zalkny domnělé part. 83, 242
 • zamčen- v. zamknúti
 • zamčeť, zamčít, zamčiti dial. 250, 316
 • zamčieti, -mču 287
 • zamek- v. zamknúti
 • zamésti, -mest 79; 105, 127
 • zameziti, -zen 309
 • zamhouřiti, impt. 39, 306
 • zamietati, -cu, -tám 371
 • zamihotati, -cu se 373
 • zamknúti 78, 95, 105, 242, 243, 250
 • zamouřiti v. zamhouřiti
 • zamřeť, zamřítý v. zamžieti
 • zamrzěti, -zíl 278
 • zamucovati 400, 403
 • zamysliti, -šlu 307, 318
 • zamýšleti 335, 341
 • zamžieti, -mžiť, -mřet (oči) 288, 316
 • zandu v. zajíti
 • zaneprázdniti, -žďňen 311
 • zanésti 105, 148, zaňos dial. 147
 • zanevříti, -ít 77, 94
 • zanikněnie 244
 • zaoběcať dial. 346
 • zaopatřať dial. 347
 • zap dial. part. v. zaṕal
 • zaṕal, -ṕal, zapal, zapěl- part. 182, 190, zapial, -pjal 190, zaṕál, -pjál 97, 182, 183, 190, zapau 183, zapil 182, zapnul, -pnól
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).