Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<448449450451452453454455456>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • hniem, hniji 74, 76, 86, 210, 215, part. hnuł f. hniła 94, hníl 97
 • hnój subst. 210
 • hnojiti 347, dial. hnójiť 79, 307
 • hnúti 237, 246, aor. hbe 43, 246, hl m. hnul 242, 246, 247, 252; 72, 73, 78
 • hnysť v. hnésti
 • Hodějovská bible 131
 • hoditi, -zu 301, 337, part. hozen, hoděn 310, 313, -dín 105; 97
 • hójiť dial. 79, 307
 • homél dial. v. umýti
 • homřél dial. v. umleti
 • hôn stněm. 267
 • honicí 89
 • honiti, hóniť 79, 307, 308, 337, 377; hoňa 83, 84
 • hoňúcí 90
 • horać, horu v hořěti
 • Horák Jos. 14, 23, 33, 55, 81
 • hořějúcí 91
 • hořeti, -řu, hořím 260, 261, 282, dial. horu 9, 282, hořěl a -al 278, hořél, horel 282; 70, 85, 87, 97
 • horu, hořu v. hořěti
 • horúcí, horoucí 90, 282
 • hořúcí 90, 91
 • hotekl dial. v. utéci
 • hotít, hõtnõt v. ujeti
 • hotovati, hotuju, hotovajú 400, 404
 • hotoviti 404
 • houpati 353
 • hověti, -ěju 267
 • hozu, part. hozen v. hoditi
 • hrabati, -bu 352
 • hraditi 337, hrazen, -žen, hraděn 310, 313
 • hřání v. hřienie
 • hřanúti 246
 • hráti v. jhráti
 • hřáti v. hřišti
 • hřaz-, hřěz-, hřez- 247
 • hrazditi, hražǯen, -žďen 311
 • hrazen v. hraditi
 • -hrázěti, -hrážeti 337, 347
 • hřaznúti 247
 • hražďen v. hrazditi
 • hražen v. hraditi
 • -hrážeti v. -hrázěti
 • hřbieti, hřeběti, hřbʼu 283
 • -hřbíti 155
 • hr̄ċu v. hrkati
 • hrdati 267
 • hrděti, -ěju 261, 265, 267
 • hřeb- srov. hřésti, hřebu
 • hřebati (dvojí) 352
 • -hřebenie 154
 • hrebený slc. 155
 • hřeběti v. hřbieti
 • hřébsti, hřebu v. hřésti
 • hřeji, -ju v. hřieti
 • hřejł part. v. hřieti
 • hřejt inf. v. hřieti
 • hřěju, dial. hřéju v. hřieti
 • hřěl, hřěn part. v. hřieti
 • hřěnie v. hřienie
 • hřésti, hřébsti, hřebu 112, 152 sl., 154, 155; 96
 • hřéšúcí 90
 • hřet inf. v. hřieti
 • hřět part. v. hřieti
 • hřetí v. hřienie
 • hřěv part. v. hřieti
 • hřěz-, hřez- v. hřaz-
 • hři impt. m. -žři 199 sl.
 • hriať slc. v. hřieti
 • hříbati, -bu 353
 • hriebsť slc. 154, 155
 • hřienie, hřěnie, hřání, hřetí 230
 • hřieti, hřáti, hriať, hřiť, hřet, hřejt, řejt atp. 9, 71, 73, 78, 110, 221, 229, 437, praes. hřěju, hřéju, hrijô 221, part. hřěl, hřiel, hřejł, hřál, hrial atp., hřěn, hřět atp. 104, 230, 392
 • hřijô, -ješ v. hřieti
 • hřiť, hříti v. hřieti
 • hrkati, dial. hrču 367
 • hrkotati, -cu 373
 • -hrl part. v. hrnúti
 • hřměti, -ieti, -íti 73, 74, 77
 • -hr̄ňat dial. 400
 • hrnúti 247, impt. dial. hŕň 42, part. -hrł 247
 • hrochtati, -cu 369
 • hromaditi, -zu, part. -zen 314
 • hromazditi, -žďu, -zdím 301, 305, -ždím 315, 337, part. -žďen 311
 • hromážděti 315, 337
 • -hromažditi, -hromážditi, v. hromazditi
 • hrouceti, hroutiti 348
 • hroziti, -žen 309, 347
 • -hrúziti 247, 337
 • hrúznúť dial. 247
 • -hrúžěti 337
 • hrvat dial. v. rváti
 • hrýsti v. hrýzti
 • hryzati, -aju, hryžu 148, 326
 • hrýzti, hrýsti, -zu 73, 74, 75, 110, 146 sl., 148, 326; hrýzeu 95, 147, -zoł 96, 147
 • hrz-, hrzí kompt. 267
 • hrzati v. rzáti
 • hrzěti, -ěju 267 sl.
 • *hržal part. v. rzáti
 • huhlati 356
 • hucu dial. v. hltati
 • hudu v. hústi
 • huhňati 359
 • hukotati, -cu 373
 • humíl dial. v. uměti
 • Hus Jan 64, 429(a zkratky HusE. atd.) hústi, hudu 110, 131
 • huťál dial. v. utieti
 • hužíl part. v. užieti
 • hvízdati -žďu 368
 • hybaj interj. 352
 • hýbati, -bu 351; 349, impt. 350
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).