[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

čí[8v]číslo strany rukopisusla t, tehda mají hodiny počteny býti s poledne. Stojí li pak n, tehdy mají před polednem od minulé puol noci počteny býti, a tak bude nový a plný měsiec před polednem, anebo po poledni přes toliko hodin, jakož u zlatého čísla[a]čísla] cziſlo stojí psáno.

O stupních

Ač pak chceš věděti každého dne v roce, v kterém znamení a v kterém stupni toho znamení jest Slunce, tehda znamenaj den, kterýž den chceš zvěděti, a upřiema protiva v prvniem řádku po svatých najdeš počet stupňóv, ješto Slunce jest prošlo od toho znamenie, ješto v něm jest Slunce, po jejiem jistém a pravém vážení. Ale Měsiec toho znamenie najdeš ty svrchu v tom řádku napsáno.

Chceš li zvěděti, v kterém znamení jest Měsiec každého dne v roce, hledaj toho dne, kterého chceš zvěděti, v druhém řádku po svatých čteny z abecedy. Potom té čteny pohledaj v tabuli najbližší[b]najbližší] nayblizſſie po posledniem měsieci pod zlatým číslem toho roku, ješto svrchu v přiečném řádku najdeš, a proti tomu máš pak jméno toho znamenie, pod kterým Měsiec jest toho dne a najméně vcházie anebo vycházie. Také ač to znamenie jest zlé, prostřednie anebo dobré.

O púštění

Když pak opět chceš věděti, kdy bude dobré púštěnie z žil, anebo zlé, tehdy máš znamenati zvláštnost dvanádcti znamenie a také údy člověčieho života, ještoť sú dvanádcti znamení přispojeny[c]přispojeny] przſpogeny.

Skopec – prvnie znamenie

Skopec jest prvnie znamenie, dobré, horké a suché, spuosoba ohně.

X
ačísla] cziſlo
bnajbližší] nayblizſſie
cpřispojeny] przſpogeny
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).