[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[9r]číslo strany rukopisuJemu jsú přispojeny hlava, oči a jiné strany hlavy[d]hlavy] hlawie, v tom znamení jest dobré púštěnie na všech údech života kromě hlavy. Také jest zapověděno baňkami púštěti na šíji.

Druhé znamenie

Býk jest druhé znamenie, zlé, studené a suché, spuosoba země. Jemu jsú přispojeny šíje s hrtanem. V tom znamení[e]znamení] znamenye jest zapověděno púštěnie. Ale stromy štěpovati a vinohrady jest dobré.

Třetie znamenie

Dvabližnec jest třetie znamenie, zlé, horké a vlhké, spuosoba větru anebo povětřie. Jemu jsú přispojeny ramena, lokty a ruce. V tom znamení[f]znamení] znamenye jest zapověděno púštěnie z ruky.

Čtvrté znamenie

Rak[g]Rak] Pak jest čtvrté znamenie, prostřednie, to jest ani velmi zlé, ani velmi dobré, studené a vlhké, spuosoba vody. Jemu jsú přispojeny plíce, prsi a žebra, žaludek a slezeno. A někteří múdří závidie púštění a zapoviedají, když Měsiec jest v znamení rakovém.

Páté znamenie

Lev jest páté znamenie, zlé, horké a suché, spuosoba ohně. Jemu jsú přispojeny srdce, chřbet a oba boky. V tom znamení[h]znamení] znamenye jest zapověděno púštěnie.

Šesté

Panna jest šesté znamenie, prostřednie, studené a suché, spuosoba země. Jemu jsú přispojeny břicho a třeva. Ale rozsievati a orati v tom znamení jest dobré.

Sedmé znamenie

Váha jest sedmé znamenie, dobré, horké a vlhké, spuosoba větru anebo povětřie. Jemu sú přispojeny ledvie, pupek a zpodnie strana břicha. A když Měsiec v prvniem prostředku jest, tehda jest odpuště[9v]číslo strany rukopisuno

X
dhlavy] hlawie
eznamení] znamenye
fznamení] znamenye
gRak] Pak
hznamení] znamenye
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).