[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<171r171v172r172v173r–173v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Voda fiolová

Najprv vyhánie opilstvie a bolest hlavy stavuje, otok hrdla léčí, z červené fioly voda od padúcie nemoci spomáhá, dnu v nohách krotí, bielé fioly voda, ktož ji pije, stavuje krev, rány horkost i celého těla hasí. Břich měkčí a čistí suchost, člověku sen dává, když tělo a nohy myje jí, a otok života pudí.

Voda ruožená

Najprv horkost očí a slzí zapuzuje, oheň svatý uhašuje, hořkost, zimnici z žaludka i prsí krotí, bolest hlavy uzdravuje a tekutie břicha stavuje. Mocí mdlých v žaludku posiluje, prudkost lékařstvie stavuje, v omdlévaní spomáhá, když ji pije, srdečné nemoci spomáhá a povlaku shánie a tvář čistí.

Voda bzová

Pitá ráno a večer za osm dní smysly ztracené znova navracuje, rozum ostří, pamět tvrdí a řeč prostranú činí. Jazyk beptavý opravuje, bolest hlavní a srdce třesenie odhánie.

Voda z máty

Pitá opitie zahánie, střiezlivost přivodí. Třesenie hlavnie a nechut s mrzkostí odjímá.

Voda kmínová

Na hlavu a čelo pomazaná bolest hlavy uzdravuje, mozku posiluje, neštovice odhánie a hlavy třesenie uzdravuje.

Voda z šalvěje

Pitá srdce posiluje, hnilost vnitřní vyprážňuje, žaludek ohřievá, vodu a kámen vyvodí, flegma z nosu i z prsí vymietá, krev čistí, koleru, to přirozenie, vyčisťuje, dnu čistí, červy vnitřnie zapuzuje a všech mdlých úduov posilňuje.

Voda koprová

Na čele pomazaná bolest hlavní krotí, klánie stavuje, těžkost vypráždňuje a v oči litá zraky čistí a hnidy při očí zapuzuje a bolest očí uzdravuje.

Voda rútěná

Pitá čistotu dává a horkost tělesnú obvlažuje a do očí vlitá oči vyčisťuje.

Voda balšámová

Pitá nechuti zbavuje, červenú nemoc krotí, ylliacamcizojazyčný text, tu nemoc, odhánie.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).