[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Ferrariam, Padwam, Papiam, Thaurinum, Parisius, Colosam, Dolom, Canturium, Coloniam, Erfordiam, Cracoviam, Pragam, Wiennam etc.cizojazyčný text

A ty všecky vlasti i ze všech svrchupsaných zemí všickni mistři jsú se srovnali v umění nadepsaném.

Zpráva o řeholi lékařské o krve púštění

Ačkoli jest mnoho zpráv velmi potřebných lékařských krve púštěnie, z těch aspoň tyto buďte zachovány. Najprvé po poznání dobrého znamenie dne krve púštěnie zachováno buď, aby povětřie toho dne bylo čisté nebo jasné a středně zpuosobné, nevelmi studené anebo horké, ne kalné, dešťové, ani porušené nebo jinak nezpuosobné.

Itemcizojazyčný text: Vezmi ječmene se dvě z prhoušli, vlí na to tři pinty vody čisté z řeky a vař to v novém hrnci, až by se zrna ječná zpukaly. Potom sceď tu vodu skrze rúchu a vlí ji na tato kořenie: Vezmi polej, benedikt červený, jelení jazyk, rojovník, dobrú mysl, oupor, ruože dvě hrsti, a prvé jmenovaného kořenie každého s hrst, bedrníku, omanu, lékořice, toho každého zřeže, ať jest s puol hrsti. Anézu lot, a slož ta kořenie všecka v hromadu a vař to zase v té ječné vodě a zahraď a kypěti nedaj a vař tak dlúho, až by té vody třetie částka uvřela, potom opět tu vodu sceď do čistého hrnce. Vezmi pak zázvor, skořici, muškátový květ, galganu, hřebíčkuov, prustvurc, a to každého pul lotu, a ztluc na prach i vlož to do té vody a opět vař za chvíli, až by moc z toho kořenie do té vody vyšla, i sceď opět tu vodu skrze čistú rúchu a oslaď ji cukrem i schovaj, aby nezvětralo. A toho nápoje zítra požívaj teplého a na to nepí, ani jez za dvě neb za tři hodiny a na noc též toho požívaj, když spat jdeš, po tom lékařství přijmeš

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).