[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[341v]číslo strany rukopisu
M VIIKtož má měchýř porušený, ješto nemuož moči držeti
M VIIIKohož had uštne nebo jaká jiná věc jedovatá
M IXKdyž koho vsteklý pes skouše, totižto pominulý
M XKtož má hada v sobě
NKtož má súchotiny, tu nemoc, tak, že schne po životě
N IKtož nemuož ženského diela dělati
N IIKtož chce ženu k smilstvu zbúřiti
N IIIKtož má klánie v životě
N IVKtož vnitř votiekají
N VKdyž komu mozk v hlavě otieká, tať nemoc slove emigrania
N VIKdyž komu slezena otieká
N VIIKomuž žíla po púštění krve velmi oteče
N VIIIKdyž ženě prsy otekú
N IXKtož jest velmi dušen nebo těžkú dýchavici má
[342r]číslo strany rukopisu
N XKomuž se srdce velmi třese Srdce třesení
OKtož má reumu nebo ozhřivici, totižto panskú nemoc
O IKomuž duch z hrdla smrdí
O IIKtož má purděj v ustech
O IIIKohož velmi zuby bolejí
O IVKtož má veliké bolesti v hlavě
O VKtož má rozličné bolesti a nedostatky nedostatkynedoſtakyna vočí
O VIKtož má protrž nebo kejlu nebo klíny, tu nemoc
O VIIKtož se narodí a nemuož dlúho mluviti
O VIIIKtož chce mozk v hlavě vyčistiti od reumy a flegmy
O IXTakto máš dryák dělati
O XMáš věděti, kterak jest mozk jiesti nezdravý
PKtož má chlísty nebo škrkavice
P IKtož má padúcí nemoc Padúcí
P IIKomuž božec škodí
P IIIKohož krtice jedie
[342v]číslo strany rukopisu
P IVKdyž komu plíce nebo játry hnijí
P VKtož má hlavu prašivú
P VIKtož má žaludek nezdravý a neduživý
P VIIKtož má rozličné neduhy v životě, a zvláště súchotiny
P VIIIKtož má jakú bolest v životě anebo votok vokolo srdce
P IXKtož má zacpánie slezeny nebo plic a játr
P XKomuž se mozk v hlavě obrátí nebo ktož smysla zbude
QKtož má závrat v hlavě
Q IKterak máš pomoci lidem zlú krví nakaženým
Q IITraňk nebo pitie malomocným
Q IIIKterak máš poznati malomocného právě
Q IVKtož mají tváři škaradé a nečisté jakž kolivěk
Q VKtož má rozličné nedostatky a bolesti nebo poškvrny na očí
Q VIKtož má šťkavku
[343r]číslo strany rukopisu
Q VIIKtož má listy, tu nemoc
Q VIIIKtož se spálí nebo spaří
Q IXKdyž koho hrom opálí
Q XKdyž koho velmi zmučie
RKtož nemuož pro mdlobu mluviti nebo ktož řeč potratí
R IKtož má žlázy na hrdle
R IIKdyž komu hnoj z ouší teče
R IIIKtož vohlechne a neslyší
R IVKtož se ztepú anebo porušie a mají v sobě krev sraženú
R VKtož má ozhřivici
R VIKtož má v ráně jakú věc uvázlú nebo zastřelenú
R VIIKterak máš klidvosr staviti
R VIIIKterak máš krev staviti
R IXKterak máš novú ránu po nejprvé uvázati, ať by se brzo zahojila a zavřela
R XKtož má vrty na noze
SKtož má na noze jaké miesto škaradé a vyhnilé
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).