[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[339v]číslo strany rukopisu
G VVoda k vymývaní ran nečistých
G VIVoda k vytažení každé horkosti a bolesti
G VIIVoda k ranám zapáleným a k zhnilým
G VIIIVoda k ranám zasmrazeným
G IXTakto máš dělati flastry napuštěné totižto ceráty
G XPrachy rozličné k ranám, kteřížto rány hojie
HPrachy, kteřížto mrtvé maso s ran shánějí
H IKterak máš poznati na raněném, umře li, čili nic
H IITakto máš udělati počištěnie raněným
H IIIKterak máš spánie člověku učiniti
H IVKtož má příměty přímětyprziemyetyrozličné
H VKtož má střiely nebo jaké jiné bolesti k tomu podobné
H VIKtož má fistuli, tu nemoc
[340r]číslo strany rukopisu
H VIIKtož má rak, tu nemoc
H VIIIKto nemuož rány dlúho zahojiti
H IXKtož má rány zastaralé
H XKtož má rány na hnátě sprýštěné a zkynulé, jako z nich voda a talov piští
IKtož má fík, tu nemoc
I IKtož má zlé neštovice
I IIKtož má hlízu nebo pryskejř, jakoť pálí
I IIIKtož má nežity jakéž koli
I IVKtož má hlízy jedovaté
I VVoleje rozličné, kterak se který dělá a k čemu se hodí
I VIKterak máš staviti lidem tracenie
I VIIKterak máš kašel zastaviti
I VIIIKtož má červy v ráně nebo kdež kolivěk
I IXKtož má živý vlas, tu bolest
I XKtož má palici nebo jakú jinú bolest k tomu podobnú
KKdyž komu vejci otekú a naběhnú
[340v]číslo strany rukopisu
K IO prachu rozličném a o řezanici a o nápoji k lidskému zdraví
K IIKtož má žábu v hrdle nebo nežit, totižto squinanci
K IIIProti prašivosti a chrástám všeho těla
K IVTakto máš dělati nápoj lidem zlú krví nakaženým
K VMast, kterážto zahoní pupence a jiné poškvrny
K VIKtož má na sobě svrab a jiné neštovice škeradé
K VIIKtož počíná malomocněti
K VIIIKterak máš poznati malomocného každého
K IXTakto máš léčiti malomocného a uzdraviti
K XO nemoci, jakoť slove morfea, kterak ji poznati máš a kterak ji léčiti máš
LO tváři a o zlitině a vo uhřivosti a o lišejích
L IKtož má bradavice kdež koli Bradavice
[341r]číslo strany rukopisu
L IIKtož má pěhy kdež kolivěk
L IIIKtož má krtice, tu nemoc
L IVKdyž koho pakostnice lomí
L VKomuž střevná dna škodí
L VIO červené nemoci
L VIIKtož má úplavici a běhavku
L VIIIKtož má projem, tu nemoc
L IXKomuž zadkem střevo vychodí
L XKtož jsú zatvrzeni v životě
MTakto máš pomáhati lidem, kteřížto rozličnú zimnici mají jakúž koli
M IO snědku rozličném a o jeho nedostatciech
M IIO žlútenici, o té ohyzdné nemoci
M IIIKohož šlak porazí, lékařstvie proti tomu rozličné
M IVKdyž koho křeč lomí a trápí
M VKohož kámen trápí, ta nemoc ukrutná a těžká
M VIKtož nemuož volně vody pustiti anebo má řezavku
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).