[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

šíp kleštmi sáhnúti, pak, zmaže ty kleště mastí, i séhniž jimi v tu ránu. A ufasuj sobě ten šíp velmi dobře a tiehni jen z té rány poznenáhlu, ať by ven nevynikl. A drž velmi tuze kleště v hromadu, ať by doluov neskočily, nebo by tiem raněnému tak velikú bolest udělal, jako by jen znova zastřelil. Pakliť by se přihodilo, že by ten šíp hluboko vězel a tuze, a ty že by se za život bál, tehdy učiň takto: Nechej toho šípu tam, ale vezmi hořec suchý a udělej z něho knot, a namaže jen mastí, i vtiskniž mu jen v tu ránu tuze. A učiň to každé vázanie a rozšíříť mu se tiem ta rána a rozjie, žeť z nie ten šíp tiem raději bude moci vyníti. Pak učiň takto: Vezmi magnes kámen a osladič skalný i ztluciž to na prach a směs to s mastí apostoliconcizojazyčný text, pak dělejž z toho flastry a klaď je na tu ránu a vytáhneť mu se tiem ten šíp ven, lečť by velmi tuze v kostech vězel. A kdyžť by se taková věc přihodila, žeť by šíp naskrze nepronikl a měl ještě střeliště v sobě, tehdy jen raději proraz na druhú stranu a vytiehni jen ven. Pak važiž jen nejprvé takto: Udělej knoty s obú stran, cožť jest vhod, pak omočiž je u bielku z vejce a vstrč mu je v rány a na to flastry polož, kteréť k tomu slušejí, pak, když jeho převazovati budeš, tehdy jemu již máš mazati knoty mastí hnojící, a dělej vždy menšie a dej jemu traňk, kterýť k tomu slouží, neboť se tiem rána spěšnějie hojiti bude a kruntovnějie. A to čiň, ažť se namiesto vyhojí a zdráv bude.

Ktož sobě krk vyrazí nebo ukřiví

Takto máš léčiti a hojiti každého, když kto odkud spadne a vyrazí sobě krk nebo ukřiví, a že nebude moci proto dobře mluviti. Tehdy učiň takto: Nejprvé rozvaž jemu usta a vstrč jemu roubík z vrbového dřeva mezi zuby, ať by mu se zase sklesnúti nemohly, pak vezmiž jemu hlavu oběma rukama a zapři se v jeho ramena i vtrhniž jemu zase krk na své miesto, ať mu se zase hlava napraví. Pak, vezma mast dyaltee,cizojazyčný text i zmažiž mu jí dobře všeckno hrdlo, a to čiň

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).