Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

sva[A5r]číslo strany rukopisutými v víře velmi potvrdíš. Nebo při nemocných lidech všeliká marná těšení a lidská troštování ničimž jsou a jako mizejí, jakž jediné těchto duchovních potěšení o Božských slibích a o jeho milosrdenství zakusí. Lékař zajisté, rodičové, manželka, přátelé zdraví těla toliko slibují a prodlením života[36]života: Ziwota troštují, ale slovo Boží, onoť jim naději o věčném životě předkládá a to při nich puosobí, že trestání Boží trpělivě a míle snášejí a naposledy i to činí, že na slovo Boží bezpečně jakožto na najbezpečnější baštu a najpevnější skalu proti všechněm hruozám a outokuom[37]outokuom: autokuō ďábelským[38]svaďábelským: Diábelſkým i smrti stálou myslí zpoléhají.

Ale však pohříchu málo se takových lidí nachází, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže[39]kteříž by: kteřížby slovo Božské věrně a upřímě přijmouce, na něm přestali, jim se řídili a zpravovali, podlé něho i živi byli, ale téměř všickni na svou cestu odešli (vedlé Izajáše[40]Izajáše: Jzayáſſezačátek komentované pasáže56.konec komentované pasáže[41]56.: LVI) začnouce od najvyš[A5v]číslo strany rukopisuších až do najnižších, od najstarších až do najmladších. „Není spravedlivého,“ David v žalmu[42]žalmu: Zialmu začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže[43]13.: XIII praví, „ani jednoho není, začátek komentované pasážekdo bykonec komentované pasáže[44]kdo by: kdoɓy rozuměl, není, začátek komentované pasážekdo bykonec komentované pasáže[45]kdo by: kdoɓy se na Boha vyptával. Všickni se uchýlili, všickni spolu neužiteční jsou učiněni, všickni od pravdy k klamu, od spravedlnosti k nepravosti, od svatých ctností k nešlechetnostem, od střídmosti k ožralství, od zdrželivosti k obžerství, od milostivosti k tyranství[46]k tyranství: Tyrranſtwij se uchýlili.“ A tak ať krátce povím, že hřích za ctnost a ctnost za hřích sobě pokládají, což každý pobožný člověk[47]člověk: Cžlowěk očitě spatřiti muože.

Ač pak slovo Boží v hojnosti se káže, mluví i čte, hříchové hanební se trescí, hněv Boží se předkládá, pokuta hrozná za hřích a nevěru se oznamuje, jaká pak platnost a jaká životuov oprava, to se očitě vidí. Jest jistě Buoh předobrý, že nás všech podvrátě pod námi zemi do věčné propasti nepohříží. Časť[48]Časť: Cžaſť jest jistě čas, abychom sobě usmyslili, slovo Boží upří[A6r]číslo strany rukopisu

X
36života: Ziwota
37outokuom: autokuō
38svaďábelským: Diábelſkým
39kteříž by: kteřížby
40Izajáše: Jzayáſſe
4156.: LVI
42žalmu: Zialmu
4313.: XIII
44kdo by: kdoɓy
45kdo by: kdoɓy
46k tyranství: Tyrranſtwij
47člověk: Cžlowěk
48Časť: Cžaſť
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).