[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[261v]číslo strany rukopisuA potom mnoho svatých divóv bóh skrze svatú Lidmilu s rozličnými lidmi činil i činí až do dnešnieho dne.

A potom po některých časiech svatý Václav jejie svaté tělo do Prahy z Tetína přinesl a u svatého Jiřie v klášteře u duchovných panen poctivě pochoval. Amen.

Svatého Lamperta

Svatý Lambertus byl rodu velikého. A když v umění i v svatých skutciech znamenitě prospieváše, všickni jeho lidé milováchu a najposléze jeho v tom městě, ješto Trajektum slove, biskupem učinili. Těch časóv bieše Chilterius král. Ten jeho nade všecky biskupy ve cti mějieše. Potom po některých časiech pro zlých lidí zlost s biskupstva bez viny sehnán a jiný miesto něho jménem Forabundus biskupem učiněn. Tehda svatý Lambertus na bydlo v jeden klášter se oddal a tu rozličně bohu slúže, s duchovnými sedm let tu přebyl. Potom jednoho času v noci vstávaje na modlitby, podlahami velmi potlúkl. Z toho se opat velmi rozhněvav, nevěda, kto by to byl potlúkl, zavolal a řka: Kto jest nám tento nepokoj učinil! Přikazuji jemu pod poslušenstvím, aby inhed vstana před obraz svatého kříže šel. To svatý Lambertus uslyšav, bez meškánie bos, v žíni před kříž šel. A tu v sněhu na velikém mrazu tak dlúho stál, jeliž jeho opat po jitřní poptav, aby se shřel, zavolati kázal, jemu se pokořil, prose, aby jemu odpustil, omlúvaje se, že jest o něm toho poslušenstvie nemienil. Potom po sedmi letech svatý Lambertus kázaním krále Pipina k svému biskupství navrácen

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).