Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

jimižto se zažité ty zlé vlhkosti vyhánějí, aby porušením svým hliz i jiných zlých vředuov nezplodily, takto vypisují se: rútku polní, borák, volový jazyk, kavias, vršky planého chmele, kokotici, čakanku, rojovník, štěrbák, jelení jazyk, menší chlapinu, anýzu, vlaského kopru, švestek pečených hrst, hrozenkuov vyčištěných od jader a stopek hrst. Toho všeho vzieti tak, co by jednak puol hrnka bylo, naliti na ně vody čisté a nechati tak státi za některú hodinu. Vařiti při uhlí nesmrdutém tak dlouho, až by třetina uvřela. A když by dovieralo, vložiti květu volového jazyka, borákového, ruože brunátné poupat, květu divizňového, povaře málo, i odstaviti. Slíti do jiné nádoby a toho, v šatku zavieže, i protluka vložiti skořici, květ muškátový, sandal červený, maličko šafránu, vocta vinného truochu přiliti. A napiti se ráno před sluncem teplého. Druhé na hodinu před obědem. A vo nešpořiech třetie, cukrem osladčovati muožeš. Pilulí ale v apatece kázati nadělati podlé tohoto latinského spisu: Re. aloes loti in vino aqae rosis mixto cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek II, agarici insusi in oximelle simplici cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek, dyagrdii cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek mirre lote ut aloes cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek croci cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek I spice corticum citri sandallum, ana cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek informentur pilule mediocres cum sirupos acetositatis citri.cizojazyčný text Sirupu požívaje za několiko dní, těch pilulí, ponechaje večeře, vezmi 15 a zlatými tabulkami obaliti každú, chceš-li, a tím sirupem na noc zapíti je. Potom ten sirup před se pie a piluli též druhý týden přijmi. Chceš-li se viece měkčiti, i hojnějí nad počet položený móžeš jich vzieti. A tak toho lékařstvie za dvě a nebo za tři neděle muožeš užívati. Toho lékařstvie když by zanechal, tehdy vždy před večeří na dvě hodině anebo na hodinu tři anebo pět pilulek, ješto slovou pestilencialescizojazyčný text, vínem zapíjej, dobré sou, u starých lékařuov mnohou chválou se vyvyšují, ale u nás obyčej je zmalil.

Povětřie obývanie tvého takto má zpravené býti

A chovati se v povětří zdravém, v provievaném

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).