[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<51r51v52r52v53r53v54r54v55r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[53r]číslo strany rukopisusyn Aminadabóv z pokolenie Judova, Nu7,13 i byly sú v něm {v obětování}marginální přípisek soudobou rukou nádoba octová střiebrná váhy sto a XXXti závaží, báně střiebrná majíc LXXt závaží podlé váhy svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,14 moždieř z deseti závaží zlatých plný zápalu, Nu7,15 vól z stáda a skopec a beránek roční k zápalné oběti Nu7,16 a kozel za hřiech Nu7,17 a v óběti pokojných voly dva, skopcóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest obět Naasonova, syna Aminadabova. Nu7,18 Druhého dne obětoval jest Natanael, syn Suar, vévoda z pokolenie Izachar, Nu7,19 nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží podlé váhy svatyně, obé plno běli skropené olejem k óběti, Nu7,20 moždieř zlatý maje Xt závaží pln zápalu, Nu7,21 vuol z stáda a skopec a beránek roční v zápalnú obět, Nu7,22 kozla za hřiech Nu7,23 a v óběti pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Natanaelova, syna Suar. Nu7,24 Třetieho dne knieže synóv Zabulon Heliab, syn Helon, Nu7,25 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, jenž váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží u váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,26 moždieř zlatý váže Xt závaží pln zápalu, Nu7,27 vól z stáda a skopce a beránka ročnieho k zápalné oběti Nu7,28 a kozla za hřiech Nu7,29 a v óběti pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět beránkóv ročních pět. Tatoť jest obět Heliabova, syna Helonova. Nu7,30 Deň čtvrtý knieže synóv Ruben Helisur, syn Sedeur, Nu7,31 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú majíci LXXt závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,32 moždieř zlatý váže deset závaží plný zápalu, Nu7,33 vól z stáda a skopec a beránek roční v zápalnú obět Nu7,34 a kozla za hřiech Nu7,35 a v óběti pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět a beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Helisura, syna Sedeur. Nu7,36 Deň pátý knieže synóv Simeonových Salamihel, syn Surisaddai, Nu7,37 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, jenž váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží k váze svatyně, obé plno běli skropené olejem k óběti, Nu7,38 moždieř zlatý váže Xt závaží pln zápalu, Nu7,39 vola z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,40 a kozla za hřiech Nu7,41 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Salamihelova, syna Surisaddai. Nu7,42 Deň šestý knieže synóv Gád Heliasaf, syn Duel, Nu7,43 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží[67]chybějící text k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,44 moždieř zlatý váže Xt závaží pln zápalu, Nu7,45 vuol z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,46 a kozla za hřiech Nu7,47 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Heliasaf, syna Duel. Nu7,48 Deň sedmý knieže synóv Efraimových Elisama, syn Ammiud, Nu7,49 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,50 moždieř zlatý váže Xt závaží pln zápalu, Nu7,51 vól z stáda, skopec a beránek roční v zápalnú obět Nu7,52 a kozla za hřiech Nu7,53 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Elisama, syna Ammiud. Nu7,54 Deň osmý knieže synóv Manasse Gamaliel, syn Fadasur, Nu7,55 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,56 moždieř zlatý váže Xt závaží pln zápalu, Nu7,57 vola z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,58 a kozla za hřiech Nu7,59 a k óbětem pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Gamalielova, syna Fadasur. Nu7,60 Deň devátý knieže synóv Benjamin Abidan, syn Gedeonóv, Nu7,61 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXX závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti Nu7,62 moždieř zlatý, ješto váží deset závaží plný zápalu, Nu7,63 vola z stáda a skopce a beránka ročnieho v zápalnú obět Nu7,64 a kozla za hřiech Nu7,65 a v óběti pokojných věcí voly dva, skopcóv pět, kozlóv pět, beránkóv ročních pět. Tatoť jest byla obět Abidan, syna Gedeonova. Nu7,66 Deň desátý knieže synóv Dan Ahiezer, syn Amisaddai, Nu7,67 obětoval jest nádobu octovú střiebrnú, ješto váží sto a XXXti závaží, báni střiebrnú majíci LXXt závaží k váze svatyně, obé plno běli pokropené olejem k óběti, Nu7,68 moždieř zlatý váže deset závaží pln zápalu, Nu7,69 vól

X
67chybějící text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).