Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[239v]číslo strany rukopisuskutku zapalují, svých peněz zbaveni bývají. Protož ačkoli přikázanie přísežných člověk dlužen jest učiniti, aby stál k jich však radě, a zvláště v kterých věcech jiní tak dobře raditi umějí jako oni, jakož se muož přihoditi v předepsané příhodě, žádný nenie zavázán, leč by chtěl.

O rukojemství pro pohruožku žhářstvie

Ačkoli pro zapálenie minulé, jehožto škoda jistá jest, mohl by někto býti rukojmí, avšak pro pohruožku a zapálenie budúcie, jehož škoda jistá nenie jmenovitě, aniž muož býti šacována, žádný jakžkoli bohatý nenie duostatečen rukojmí býti.

O zaplacení popáleného

Jestliže by oheň skrze neštěstie, nesvědomím, ani s netbanlivostí, t. že jeho kto nezhasil, moha, v čiemžkoli domu vyšel by, skrze to k zaplacení škod súsedóm tiem ohněm z příhody učiněných nikoli nenie zavázán.

O zaplacení z netbanlivosti přišlém

Žalobník prožaloval jest na obžalovaného z skutku takovéhoto, t. že bez jeho přítomnosti skrze bláznovstvie a netbanlivost ženy a děvky jeho ohněm, kterýž jest v domu jeho stal se, vzal jest škodu s 8 korcuov žita, žádaje, aby jemu za to bylo dosti učiněno vedlé spravedlnosti. Obžalovaný pak tieže, poněvadž z řeči žalobníka, jenž praví, že by přítomen nebyl, správně byl by bez viny, dlužen li jest za ženu a za děvku odpoviedati, a zvláště v těžké při.

Odpověd k tomu, že obžalovanému nenie potřebie

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).