Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[236r]číslo strany rukopisuviděl by člověka a okřičen, aby nestřielel, odsúzenie hlavy podstúpí. Opět na cestě, po kteréž lidé ustavičně chodie, jakožto jest mezi obydlím lidským, ktož by koli střieleje neb házeje neb neb jiné neslušné věci čině člověka zabil, muku, kteráž slušie na vražedlníka, podstúpí.

O vražedlníku pro vraždu zapsaném

Zapsaný pro vraždu a potom jsa jat pro druhú vraždu jestliže by od obojí strany dán byl v pohřeb a vzdávanie, tehda rychtář a přísežní jakožto vražedlníka prve zachovaným právem zapište. Takto dále při něm, zachovávajíce řád práva, mají se jmieti, že rychtář a přísežní ke zdraví toho vražedlníka, jenž prve nemaje času zapověděného, pokoj aby zachoval z příčiny poctivé nad osobú svého spoluměštěnína sobě rovného, vraždu učiniti moci budú přivoliti. Ale k zachování zdravie toho, jenž vraždu opětuje, nebo v osobě rychtáře, přísežného nebo jiného úředníka jeho panstvie dopustil by se, leč by ještě toho pána svolenie bylo, nemají, aniž snad mohú, bez soudu a obtieženie přivoliti.

Dosti učiněnie za vraždu

Ač by bratřie zabitého kněžie jsúce nechtěli žalovati, proto však strýcuom a vnúčatóm zabitého, nařknú li vraždelníka, nemá býti spravedlnost odepřena.

O rukojemství pro vraždu

Bez překážky manstvie neb pokory učiněné, ani přísahy zaslíbené, ani toho, což přisáhajícieho i toho, jemuž přísaha, zároveň sužuje tak, že oba sobě vespolek odměně rovným

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).