[Veršované Staré letopisy české]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 89, 222r–224v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<222v223r223v224r224v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[224v]číslo strany rukopisu

O naháčích

Tehda jiní, kteříž utekše zuostali,

na Valovský les se brali.

[205] Blíž od Stráže na jednom ostrově byli,

a tu [se]text doplněný editorem byli ohradili.

I počechu odtud mordovati,

lidi, muže, ženy i děti v kolébkách zabíjeti.

Najprv u Veselí jedné noci městečko zapálili

[210] a tu šestnáct[9]zapsáno číslicí XVIt mužuov zabili.

Potom v Řečici, v Plešiech a v Stráži mnoho lidí zbili

a jich domy spálili.

Šorce z Valu, panoši dobrého, jali

a na[10]„na“ nadepsáno touž rukou nad řádkem ten ostrov s sebú vzeli.

[215] Potom jemu hlavu stěli

a do řeky uvrhše za nohu přivázali.

Tento obyčej mějíchu:

nazí všickni, muži i ženy, chodíchu,

zkupíce se potom spolu léháchu.

[220] A když tak mnoho zlého činíchu

a tak ohavně bydléchu,

že nazí spolu tancováchu,

panny i paní krásné mezi nimi bíchu,

tehdy Žižka posla lidu oděného

[225] čtyři sta dobrého,

na tom ostrově je obehnachu,

ale oni silně se bráníchu,

tu hajtmana Bořka Klatovského zabichu.

Potom jich vždy dobychu

[230] a mnoho jich tu zbichu

a ostatek zpálichu.

Tak to plémě pikhartské snide,

potom tak mocně vzhuoru nevznide.

X
9zapsáno číslicí XVIt
10„na“ nadepsáno touž rukou nad řádkem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).