[Veršované Staré letopisy české]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 89, 222r–224v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<222r222v223r223v224r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[222r]číslo strany rukopisu

Sluší každému věděti

a budúcím to pověděti,

kterak sú kniehy Viglefovy do Čech přišly

a mezi mistry vešly.

[5] Když mistr Mařík doktor u Svatého Kříže v Praze byl

ten toho Viglefa kulhavého dobře znal,

kterýž jest proti papeži i biskupuom i kněžím kniehy psal,

protože jeho kardinálem neučinili,

neb jeho bludným dobře znali.

[10] V Englantě jedno město slovíše Viklef,

v němž ten Jan Viglef farářem bíše,

také učený a slovutný bíše.

Pak po jeho smrti mnoho divného

psání a skládaní nalezeno,

[15] a proto jeho za bludného odsúdili,

také kníhy jeho potupili.

A když mistr Jan Hus a Jeroným

a jiní mistři ty kniehy mezi sebú jmějíchu

a rádi se velmi v nich učíchu,

[20] i poče mistr Hus proti papeži a proti všem kněžím kázati,

lakomce, svatokupce, kuběnáře jim dávati,

a lidé počechu hned kněží v nenávist míti.

Král Václav káza kněží lúpiti

a sboží jim odjímati.

[25] Voksa, Racek Kobyla,

ta sta korektory byla.

Kněží velmi šacováchu,

a což sú měli, jim vše pobíráchu.

Potom Racek Kobyla

[30] do Hory jsta přijela,

chtíce u Svaté Barbory kněží šacovati,

klénoty a stříbro jim pobrati.

Když to havéři zvědíchu,

velmi se brzo sebrachu

[35] a na Racka udeřichu

a v kusy jej[1]nadepsáno touž rukou nad řádkem rozsekachu

a sama 12. v šachtu vmetachu.

Nebo některé v domě zbili

a některé z domu smetali.

A to se vše stalo pro kázaní mistra Jana Husi, ješto kázal na

X
1nadepsáno touž rukou nad řádkem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).