[Veršované Staré letopisy české]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 89, 222r–224v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<222r222v223r223v224r224v>>10>>
Skrýt ediční aparát

vehnachu,služ[223r]číslo strany rukopisubu[5]rukopis je poškozený boží po vší Praze stavichu

a potom z Prahy vyhnachu

a naposledy v Konstancí upálichu

[80] léta božieho M. CCCC. XV. v sobotu v ochtáb svatého Petra a Pavla apoštoluov.

Toho léta v Praze

na Příkopě u Černé ruože

mistři a bakalářové drážďanští bydléchu

a tu bursu mějíchu,

[85] mistr Petr, mistr Mikuláš,

Engliš a Nikolaus Loripes.

Ti z Drážďan vyhnáni bíchu,

neb tajně boží krev rozdáváchu.

Ti počechu mistru Jičínovi raditi,

[90] aby počal krev boží rozdávati.

A Jičín se toho přichopi

a mistra Jakúbka k sobě namluvi

a jiných kněží mnoho,

aby se drželi toho.

A když počechu krev boží rozdávati,

[95] ihned počechu od far utiekati.

Mniši z klášterův utíkáchu

a viklefové se jim posmieváchu.

Také měšťané pražští od svých domuov běžíchu

a viklefové na to netbáchu.

[100] Potom pan Čeněk Vatmberský s Lipnice

učinil v Čechách málo dobrého nebo nic,

jal biskupa Heřmana Planého,

na Lipnici nese jeho.

Tu musi kněží bezděky světiti

[105] a k vuoli jeho býti.

A by toho byl neučinil,

byl by život svój za to dal.

A cožkoli tu jich byl světil,

žádný se jemu nezdařil,

[110] neb potom všickni proti němu byli

a vším zlým se jemu odplatili.

Nebo což on jim dobrého učinil,

že z nich kněží načinil,

pak když sú Přibenic táboři dobyli,

[115] pak sú toho času biskupa pod mostem utopili

a za to svěcení se jemu dobrým odplatili.

Také pan Lacek Moravský

a pan Petr Strážnický

a pan Heralt Skalský

[120] a pan Jan Tovačovský,

ti sobě kněží viklefóv do Moravy nabrali,

aby tam krev boží rozdáv[ali]text doplněný editorem.[6]rukopis je poškozený

X
5rukopis je poškozený
6rukopis je poškozený
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).