Knobloch z Pirnsdorfu, Aleš: [Písně dvě nové o trunkopolství]

Praha: Netolický z Netolic, Bartoloměj, 1561. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 36 B 11 přív., A1r–A4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
[A1r]číslo strany rukopisu

Písně dvě nové o tom hanebném a nekřesťanském trunkopolství[1]utvořeno z německého výrazu Trunkenbold, jinak o puol a plnou, douškem připíjení, a hanebném ožralství. A zpívá se dvojí notou: první, starodávní, jako „Ach, auvech, na mé hoře, kam se obrátiti“, a druhou, zdvořilou „Ej, to zrádné neštěstí, coť mi učinilo“ etc.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[2]dřevorytina zobrazující bujarou hostinu a její následky

[A1v]číslo strany rukopisu

Ach, auvech, ach nastojte, kde se obrátiti?

Ožralství se jest rozmohlo všudy po křesťanství.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Pijí, žerou bez střídmosti,

přičerňujíc svědomí své křesťanské duši.

[5] Lají, hrají, zžerouc se zase vyvracují,

zapomněvše přísahy ďábla odřečení.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text O puol střebí, douškem žerou,

cestu k peklu strojíce, do něho se berou.

Ej, křesťanství vejborné, hříchy přezprzněné,

[10] smilstvo, frej, cizoložstvo, vše osvobozené.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Vraždy, šibalstva, mordýřství,

podvody, oklamání, z pouhého ožralství.

Šatanášem známeni, šelmou sedmihlavou,

pejchou, hněvem, lakomstvím, závistí ďábelskú.

[15] Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Tratíc pověst, statek, zdraví,

přerušují svědomí, duši v zatracení.

Žalobník se postaví, Beel[3]babylonská modla před svatým Bohem,

jak lidské pokolení, zsleplo trunkopolstvem.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Andělé svědkové budou,

[20] že zprznili křest svatej nad tvárnost hovadskou.

K noci se zchylujíc, Bohu majíc děkovati,

že Bůh zdraví tělu dal i duše ostříhal.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Tepruv se dadí v ožralství, v hanebné rozmlouvání,

v žravé trunkopolství.

[25] Nalívati přikáží vrchtitou sklenici,

přeplňujíce vína ryvoly konvici.

Rcizojazyčný texto:cizojazyčný text Nutí, velí s bezděčností,

aby vyžral, vystřebal proti své možnosti.

Ošálené opilství, hanebné ožralství,

[30] že se Boha ne[A2r]číslo strany rukopisubojíš,

X
1utvořeno z německého výrazu Trunkenbold
2dřevorytina zobrazující bujarou hostinu a její následky
3babylonská modla
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).