Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[A4r]číslo strany rukopisu

…tutorzovité slovo tváři své, chleba svého užívati musil. A Eva, prvnie matka naše, též zlořečenstvie přijala, aby v psotách a v bolestech děti své rodila, kteréhožto zlořečenstvie všem ženám dostává se dědičně. A ačkoliv takových bolestí a psot žádným rozumem, múdrostí nebo uměním člověk nakonec nemuož odjíti, však pro to, když by těhotné ženy před porodem i při tom zřiezeně a pořádně se zachovávaly podlé rady rozumných žen a bab pupkořezných, mnohého umenšení těch bolestí by počily.

Též také báby, když by rozumnost toho měly, zprávu a zkušenie, mnohým by ženám a dětem prospěly, že by o život aneb zdraví nepřicházely. A jistě ten rozum muož se najíti, i zpráva. Neb buoh všemohúcí tak lidské pokolenie (ačkoli pro přestúpenie zápovědi padlé) velmi miluje, že milosrdenství svého a milosti vždy nepřestává činiti a pokladem své nestižené múdrosti darovati, tak, že člověk muož tiem přirozeným světlem, kteréž božská múdrost jemu vlila, snadně poznati a porozuměti, kteraká velikost, širokost a dlúhost země, moře i povětřie, vysokost a velikost nebe vyměřiti. Též běh oblohy a nebe hvězdného. A kteraký sedmi planet, slunce i měsiece běh byl by. Jakož mnozí učení přirození mistři byli jsú v tom nezpozdilí. Ipokrates, Aristotiles, Galienus, Rasis, Avicena, Averrois, Albumeron, Avenzaor a mnozí jiní, kteřížto tiem přirozeným světlem jsúc obdařeni, mnohé věci jsú zstíhali a skrze skutečnú práci nalezli tak, což lidem náleželo, kterak by člověk v zdraví trvati měl, a pakli by v nemoc upadl, zase napraven byl. Ale poněvadž těhotným ženám a dietkám malým před porodem, v šesti neděléch i potom mnohé věci se přiházejí a nebezpečenstvie při životu i zdraví jim nastávají, umienil sem s pomocí boží pro jich užitek kniežky tyto sepsati, vybrav z knih přirozených mudrcuov nahoře oznámených. A zvláště za to žádám, aby samým toliko paniem nebo ženám k přečtení dány byly, kteréž by naučení v potřebách mieti mohly, a ne mužským osobám, zvláště všetečným mládencóm, babomlekóm, kteříž netoliko z toho smiechy a žerty by měli, ale k mnohým vě…[4]torzovité slovo

X
4nečitelný text pro seříznutý poslední řádek na stránce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).