Nástrahy na ryby

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III F 53, 132v–137r. Editor Filipová, Jitka. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

[134r]číslo strany rukopisuVezmi med a slad mlený a písek čistý. Směsiž všecko spolu a usuš na slunci a udělaj jako těsto a usuš na ohni a vlož do vrše.

Aby rukama ryby bral: Vezmi opich, udělaj s medem a směs s múkou ovesnou a se krví kozlovú a maž sobě tím nohy, když staneš u vodě. Náramněť se drží k nohám, stoje budeš bráti rukama. Zkušeno jest.

Na ryby do vrše: Vezmi žížalu, ješto slove řeřátek, svítí se v noci. A zahraď ji v sklenici voskem neb smolú a vlož u vrše, a to prostřed dne, kdež jesti mnoho ryb, neb ony k tomu lezú. A blyštie se v noci a ryby běží k nim v slunce. Pakli chceš v tu sklenici, vpusť rtutu a zahraď, též se k němu sejdú. Aneb to dřevo, jako se v noci svítí.

K témuž na ryby: Chceš li rukama ryby bráti, vezmi símě vocúnové i s kořenem a stluc dobře a vlož v chobot do rybníka. A kteráž ryba to snie, každá se břichem zhuoru obrátí. Zkušeno jest.

K témuž: Vezmi mízku libečkovú a málo kafru a medu, což by dosti bylo, učiň mast a maž sobě ruce a drž v noci v rybníce i polezouť k rukama, jedno beř.

Aby ryby plovaly jako mrtvé u vodě: Vezmi blénového semene, a když k kamenu přivázáno bude a v rybník vpuštěno, ryby v tom rybníce budú plavati jako právě zemřelé. Též v řekách i všudy.

Rukama ryby lapati: Vezmi símě petruželné, krev kozlovú, símě koprové, stred a sádlo staré, směsiž to spolu na mast. A tím sobě nohy zmaž a vstup do vody a hned se zdaleka sběhnú k nohám ryby.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).