Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[5r]číslo strany rukopisu

též také kmet anebo baba,

a buď pak kto chce aneb která,

nechať jest pak i jezbera,

a nechť sú spolu, jak chtí, v trti –

tiť sú svoji až právě do smrti!

Neb kteréž kněz koli štolú svázal,

tyť jest již věčně zavázal,

aby vždycky svoji byli,

byť se pak sobě i nelíbili.

Čistá svoboda a neženění!

Nejsi v žádném zavázaní

a nebojíš se nižádného,

bohatého ani také chudého;

ať by ženu zléhal tobě,

netřebať mysliti sobě.

A což to nenie veliká lahoda,

a zvlášť ta šlechetná svoboda?

Na toť sluší vždy mysliti,

ktož toho zvlášť muož požiti,

neb na tom světě k věcem všem

poctivá svoboda hodí se těm

zvlášť, ktož jí umějí užiti.

[5v]číslo strany rukopisu

Nadevšecko sluší ji vážiti

(kromě svého spasenie)

a nadevšeho světa jměnie,

neb svoboda, štěstí, k tomu zdraví,

toť sú klénotové tři praví;

a ktoť ty klénoty má,

ten má všecko, což požádá.

Jedno, Pane Bože, pro tvú milost

daj po smrti věčnú radost!

Však jest to snadné tvé milosti,

když ráčieš dáti všeho dosti;

zde na tomto světě milost

a na onom věčnú radost.

I budeť právě s hod na hody,

což muož býti viec lahody,

bude li tak, jakž chceme míti,

i kterak muože lépe býti,

když již na onen svět puojdeme,

jestliže se kde shřejeme,

že by nám dobře přisvítili –

jediné bychom tam dlúho nebyli.

Milý Pane, rač nás vzíti potom,

[6r]číslo strany rukopisu

budem míti dosti již na tom

a přijmem rádi jako s medem,

když jedno s tebú v nebi budem!

Tuť pak nebudem rýmovati,

jediné Pána Boha milovati,

tebe, spasitele našeho milého,

mocného Boha i věčného![11]prázdná folia 6v, 6 bis r, 6 bis v (původní starý papír, v místě, kde byl na foliu 6r obrázek, postupně se zesvětlující skvrna)

Boj Štěstí s Neštěstím

[7r]číslo strany rukopisu

Protož ku příkladu jinému

chci přivésti toto sepsání

a k lahodnějšímu poslúchaní.

Stalo se zde v tomto světě,

že tak jedno pěkné dítě

bylo se jest urodilo,

ješto bylo dobrým milo.

Otec jeho chudý bíše,

na statku málo jmějíše;

mátě také chudá byla.

Tuť jsta jednu dceru měla,

pannu pěknú a ozdobnú,

ke všemu dobrému podobnú.

Ctnost jí jméno na křtu dali,

sami ji přílieš milovali.

Kterúž podnes Buoh miluje,

i každý, ktož o dobré usiluje.

Těchto obyčejuov z mladosti byla:

z svého dětinství dobře činila,

protiviec se všemu zlému,

majíc náchylnost vždy k dobrému.

Jakž ve čtyrech letech byla,

X
11prázdná folia 6v, 6 bis r, 6 bis v (původní starý papír, v místě, kde byl na foliu 6r obrázek, postupně se zesvětlující skvrna)
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).