Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<164v165r165v166r166v167r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[166v]číslo strany rukopisunevytiskna, nevsadil sobě[x]sobě] ſebie silnějšieho.

O pití vína znamenaj

Tázal s’ mne také o pití vína. Ktož v mnohém a rozličném víně a v chutnosti krmí skroven a střiezliv nenie, ten zemský buoh jest. Opilstvie nic spravedlivějie nečiní, než když opilec upadne v bláto. Protož učiješ li v hlavě víno, hleď raději snu než mluvenie. Neb opilý čím se viece řečí vymlúvá, tiem své opilstvie viece oznamuje a zjevuje. Najohyzdnějšie[y]Najohyzdnějšie] Naoyhyzdneyſſie opilstvie na mladém člověku.

O lékařiech

O lékařiech. Varuj se lékaře v učenie neumělého, nenie[z]nenie] nemie li dobře prvé zkušen[5]zkušen: ſkuſſen[6] nejisté čtení slova na konci řádku; je možné, že je naznačeno zkrácení zápisu slova anebo okušen. Také varuj se lékaře opilého, varuj se lékaře, jenž se chce na tobě učiti a zkusiti, aby uměl potom jiného v témž neduhu zhojiti.

O malých psíkách

Psíkuov velmi malých nechajť kněžé bohatí a králové chovají, ale psi strážné, to jest věžníky, tiť sú požiteční. A psi k lovuom tak mnoho neb viec stojie, jako užitka přinosie.

[b]označení sloupceO synu úředníku

Máš li syna, úředníka nad svým zbožím nečiň jeho, neb počna vlásti i nechtěl by potom zase postúpiti. A také těžší počet [s]text doplněný editorem synem[7]nejisté čtení slova „synem“ než s jiným. A také maje zboží v rukú, spieš se jme utracovati a mrhati. Protože se k tobě blíží již starost, radímť, aby se bohu raději poručil než synóm.

Sluhám a dlužníkóm zaplatiti

A učinil li by rozkázanie, radímť najprv sluhám svým a dlužníkóm zaplatiti než knězi. Neporúčej duše tvé tomu[8]slovo „tomu“ je patrně opraveno razurou, ktož tě miluje, ale tomu a k tomu, ktož milují duši svú. Učiň rozkázanie o svém statku před nemocí. Neb každý člověk jest v nemoci sluha a nesvobodný a nižádný svázaný a nesvobodný nemóž rozkázati ani umie. A protož donidž jsi svobodný a zdráv a při paměti, tehdy rozkazuj.

O rozdielóv synóv

Slyš, když otec umře, žádají synové rozděliti se. Jsú li panští neb urození lidé, lépe jest jich po světě rozptýlenie neb rozeslánie na službu, než rozdělenie jich dědičstva, neb často bývá diel aneb dielové těžcí

X
xsobě] ſebie
yNajohyzdnějšie] Naoyhyzdneyſſie
znenie] nemie
5zkušen: ſkuſſen
6 nejisté čtení slova na konci řádku; je možné, že je naznačeno zkrácení zápisu slova
7nejisté čtení slova „synem“
8slovo „tomu“ je patrně opraveno razurou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).