Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[136v]číslo strany rukopisumóž a čímž móž, zasloní a utrhne chvály, nalezna někakú ohyzdu v tom, jehož nemóž zasloniti. Aj, kakť ta zlostná zvěř a nepokojná, člověk závistivý, má tři řady zubóv v svých ustech! Z tohoto j’ pak snadno poznati, kak jest tomu rozuměti, ješto j’ řečeno tomu nedvědu zlostnému: Vstaň, jez maso mnohé! Maso jiesti jest tiemto zubem zlořečeným v závisti zpravovati jiných křehkosti, aby jim utrhl dobrého jmene. Znal jest David toho masa hltače; protož pravieše: Otevřěli na mě zlí usta, aby jedli mé maso. Ale kto j’ to řekl téj kletéj zvěři: Vstaň, jez maso mnohé? Andělé dobří nevelé zlého, ale však mohli by to týmž činem řéci, jako j’ byl řekl Syn boží Jidášovi: Což činíš, čiň spieše! Točíš přězřěnoť jest do času, aby pojměl své vóle nesprávné, pro něž potom musíš trpěti správné hoře. A pakli jsú to zlé andělé řekli, tedy jsú podštívali a ponúcěli zlého k téj zlosti. A že j’ tak zlá věc to zpravovánie, praví svatý Pavel: Když jeden druhého uhryzáte, vizte, by všichni nezhynuli! Ale v zlostnú duši nevejde múdrost. A zdali umie co jiného ten kletý nedvěd, jen aneb dráti a hrýzti maso jiných, aneb s kakýms jako vrtráním své paty ssáti? Též horutný závistník jiných chvály nemá v jiném kratochvíle, jen aneb svého poníženie žalostiti světskú žalostí a jako rechně a vrtře protiv Bohu, aneb cizí křehkost obnovovati zpravuje a chvály jiných utrhaje. A by aspoň kostí nechali, když zpravují křehkost jiných, by toho, ješto j’ dobré a pevné, neroponili zubem závisti, zlú řěčí svú dobré ve zlé obracijíc, položiec poškvrnu i u výborných. Ale jakož ste slyšeli, třie jsú řadové v ustech zvieřete toho propastného. Jedniem řadem maso lepce, točíš což křehkého vidí na kom, to zpravuje. Druhým chrstálky hryže, ješto jsú protiv kostem jako maso a jako

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).