Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<10r10v11r11v12r12v13r13v14r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[12r]číslo strany rukopisua přijímá je od frejieřóv, ač i nemyslí, by ovšem k šeřednému skutku povolila. A býváť to, ežť zacházejí v to šeředstvo, nechtiec sě těch šeptóv střieci, ješto sě jim nezdálo, by kdy na to přišlo. Týmž právě činem nenie to ovšem čísta duše, ješto vše duši[10]zjevně chybný zápis ďábelská pokušenie oblibuje, šepty jeho přijímajíc. Protož kteráž duše nechce takovú zlú kóží slúti a zajíti v taká šeředstvie, učiň, jakoť ctné ženy činie nebo dievky, ješto odrážie příkrú řečí a neochotenstvím od sebe takového nečistého pošeptače, a nepovolij, neoblibuj, ale protiv sě zlého ducha podštívaní! Die svatý Jakub: Protivte sě ďáblu a poběhneť před vámi. Jsúť také toho šeředné zlé kóže obyčeje, ež když ji urazí milovník jejie, zatají toho. Bude li šrám neb modřině, die: O stěnu sem sě urazila; ale by muž jejie urazil ji, vyběhla by a volajíc na ulici, leckomus rány ukazujíc. Takéž duše cizoložná svět milujíc, ne tak vzžaluje[q]vzžaluje] wzaluje, ne tak vzzlostí, což ji od světa práce potká a nelíbosti; ale když ji co potká, ana v boží službě, nelibého, nestrpí toho tak s dobrú myslí, jako pro svět. Protož nejsúť takové hodny, byť je vzal Kristus za chot sobě.

Skrze pannu, ješto ji pojme najvyšší kněz i král Kristus, oněch nechaje, rozuměti jest všelikú křesťanskú duši, ješto j’ od porušenie čísta všeliké ohavy hřiecha a jest pravé, cělé, čisté viery a v jedné milosti k Bohu. Ač jiného co miluje, to však pro Bóh. Toť jest duchovné panenstvo, k němužť mohú přijíti i na těle porušení. A jakož jsú zvláštie tři znamenie pravého panenstvie tělesného, takež jsú tohoto duchovného v témž podobenství. Prvé jest, ež panny pravé jsú stydlivy. Takež duše čistá má stud před Bohem a v svém srdci za každý hřiech. A kteráž nemá toho studu, nenie podobné, by pannú byla, ješto slušie k boží milosti. Druhé znamenie panenstva bezpeněžie. Neb kteráž má penieze v své moci neb takové klénoty, strach jest, by od milovníkóv nebrala toho. A darové člověka oslepují, a ktož dává, pro něco dává. I jest příslovie mezi Němci, ež řiekají: Chud jsem jako děvečka. Takež veliké znamenie panenstvie duchovného po velikém nestáti sboží, majíc pokrm a oděv, v tom dosti jmieti.

X
qvzžaluje] wzaluje
10zjevně chybný zápis
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).