Albrant, mistr: [Koňské lékařství, NK XI C 2]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI C 2, 289r–291v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<289r289v290r290v291r291v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chrásty jemu spadají. Potom vezmi kyselé těsto, kladiž mu na to po tři dni, až mu ty vlasy spadnú. A vezmi pak staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a tiem jej zhojíš.

Který kóň má črvy v žaludce anebo v břiše

Vezmi ocet a vaječné škořepiny, sčiniž to v hromadu a ztluc. A vezma rez od železa a pražený peř, sčiniž to vše v hromadu, aby bylo vlažno, vlíž to koni v hrdlo. Neb vezmi řebříček a zřěž jej dobřě a vař jej u víně. A když bude vhod, nalíž jemu v hrdlo, tiem jemu spomóžeš.

Který kuoň má krtice mezi koží a mezi masem

Vezmi koňskú kost a špangrýn, zežha kost, včiniž prach a špangrýn přičiň a k tomu, prožha kóži na miestě, kdež sú krtice, naspiž prachu, a tak mu spomóžeš. Anebo koňskú kost navěž jemu na hrdlo, a budeť zdráv. Ale čiň to tajně, ať žádný nezvie etc.cizojazyčný text

Kto chce rozuměti, troje sú krtice. Prvnie jsú od kolena až do kopyta, těm dějí vlk neb líté uschnutie mají anebo utrženie. Po tomto máš poznati, budeť na tom miestě jako ořech vlaský a vlasy sě zdrastie na tom miestě a také sě kóň na to miesto dotýká usty, to takto zapudíš: Vezmi dva kozlová řemeny, zvěžiž jemu nohu svrchu vdole, tiem pak odpudíš krev od črva, a hihned sě zsuší krev jako ořech, přižiž to miesto horkým železem a naspi na to špangrýnu a zavěž tu ránu za tři dni, a tiem jemu pomóžeš.

Druhé počínají sě na

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).