[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[9r]číslo strany rukopisuotok v střěvu, totižto v tom střěvu, ješto krmě od člověka jde, to máš takto poznati, neb od toho otoka nemuož ten člověk na chýšku choditi a také nemóž dobřě močiti. Také bývá barvy[l]barvy] barwu olověné[m]olověné] olowienu, že některá paní nemoci své přirozené mievá málo nebo přieliš mnoho, tehda má voda hustá býti a mnoho bielé věci na dně padnutí a bolest pod pupkem jmá. Pakli od měchýřě přijde, tehdyť padne mnoho na dno jakžto otruby. Jestli voda k olovu podobná, toť znamenává smrt a někdy nic. Pakli má ten člověk živ býti, tehdy ta má býti svrchu čistá a vezpod bude kalná. Pakli sě znamenává smrt, tehdy má býti té vody málo a ostane kalná.

[9v]číslo strany rukopisu

Jestli voda k syrovádcě podobná v jednéj nemoci, to znamenává někdy smrt a někdy zdravie. [Znamenáváť zdravie,]text doplněný editorem[10]doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 28v spí li nemocný a jest při smysle a lehcě dýše. Smrt znamenává, když nespí a nemá smysla a dýše těžcě. Jestli voda k syrovádcě podobná a hustá a mnoho pieska na dně leží, to znamenává kámen. Jestli syrovatečné barvy a nemá na dně piesku, to znamenává nemoc, ješto slove kolika, a ta jistá nemoc někdy bývá v zpodniem střěvě[n]střěvě] ſtrziewe, někdy bývá nežit v něm. Jestli nežit, to poznáš na otoku, ješto podlé střěva jest. Pakliť jest od kamene, tehdy ten člověk nemá velikého otoku, a když vodu pustí, tehdy jej bolí. Někdy jest voda syrovádkové barvy od sračky, tehdy má býti [10r]číslo strany rukopisukalná a má jie býti málo. Jestli voda bledá nebo syrovatečné barvy a svrchu olověné barvy a že mnoho v tom zchodí,[11]patrně chybný zápis toť znamenává nežit v životě a někdy znamenává vodné tele.

Jedna voda slove latině citriacizojazyčný text a ta jest podobná k jablečné kóřě, ta znamenává na mladém člověku, ač mnoho pěn má, nemoc v prsech a že příštie súchotiny na životě. Pakli jest tenká a pěhavá, toť znamenává nemoc plicnú. Pakli nemá pěn a že jest vody mnoho, toť znamenává, že člověk tvrd v životě a nemóž dobřě na chýšku choditi a znamenává zlé játry. Pakli jest podobná tak vprvu v jedné nemoci, tehdy znamená

X
lbarvy] barwu
molověné] olowienu
nstřěvě] ſtrziewe
10doplněno podle rkp. NK XVII B 18, fol. 28v
11patrně chybný zápis
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).