[Spis o moči a o pulsu]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 1r–26r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[6r]číslo strany rukopisumočě pro mdlobu nátury od sebe otehnati nemóž a od toho bude mieti bolest v pravé straně a přijme na sě velikú horkost jako zimnicě. Má li člověk neduh a urinu bielú a k vodě podobnú, toť znamenává nemoc dlúhú od studenosti. Jestli pak na obrácení že voda kalná nenie nebo padne[f]padne] padne padne[8]omylem zopakováno dvakrát na dno v sklenici, to sě znamenává, že ten člověk druhé v tu nemoc vpadne, neb jest ta nemoc při něm zuostala, ješto s tiem kalem vody od něho měla odjíti, tehdy toho člověka jest strach pro tu dlúhú nemoc a pro tu mdlobu.

V čas jde voda buďto črvená nebo bielá, buďto bledá nebo žlutá od člověka a ostane tenká v sklenici. [6v]číslo strany rukopisuNěkdy bude tlustá a bude tenká. Jde li voda tencě od člověka a nebude kalná a jestli nemoc veliká a najviec v jedné nemoci, to znamenává nemoc dlúhú aneb sě nemoc brání proti nátuřě a mistr nemóž věděti, kdy by ta nemoc konec vzala. Bude li voda kalná a že sě ten kal u vodě doluov spustí, tehdy to věz, že ta nátura sě s tú nemocí vadí anebo k jistému zdraví, nebo k jisté smrti, nebo[g]nebo] no k prostřědku, jakž to Konstantinus, ten mistr, z Izákových kněh, krále Šalomúnóv syn, mluvil jest k jistému zdraví, bude li ten kal běl v vodě a znenáhla sě bude úžiti jako koflík a vezpod sě bude šířiti na dně. A když sklenicí málo hne, že sě ten kal znenáhla rozejde, znamenává sě jisté zlé a najviec v jednéj nemoci, ač by kal i [7r]číslo strany rukopisusvrchek črn byl něco nebo ač by kal a svrchek črven byl. Jestli kal a okolek zelen, tehdy sě jest něco báti za nemocného, ač jest v jedné nemoci, že sě ta nemoc od horkosti v hlavu vstúpala a že člověk svój smysl ztratí. Máš znamenati, čím sě voda[h]voda] wod dřieve promění a bude vezpod kalná a svrchu čistá, tiem člověk dřiev bude zdráv. Jestli voda črná a tlustá a smrdí, toť znamenává smrt, a najviece v jedné nemoci, ač od měchýřě nepřijde. Pakli přijde od měchýřě, tehdy jej bolí napřěd v životě, tehdy ten člověk nemá mnoho horkosti, někdy znamenává sě neduh nátury, tehdy voda, když postojí, má svrchu kalná býti a vezpod tlustá. A někdy sě znamenává, že sě nátura

X
fpadne] padne padne
gnebo] no
hvoda] wod
8omylem zopakováno dvakrát
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).