[Dalimilova kronika, rukopis vídeňský]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. NK Ser. nova 33, 1r–30v. Editoři Daňhelka, Jiří a kol., Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že kdy nemáhá hlava,

ve všěch údiech statka nenie.

Takéž pro knězě všecka země obléně.

Zbáda Neklana kněz žatečský,

Vladislav, ten krásný, dětečský.

Obdržě na Praženech dva bojě,

i sěde na Vratislavi, nepřátel sě nic nebojě.

To město bieše on stavil

a nad ním tvrdý hrad byl postavil.

Mezi Připskem a Lovozem to město stojieše

a po knězi Vladislavovi město Vladislav slovieše.

Ot Vladislava žatečského

Vladislav na vojnu zapovědě,

o tej vám divně povědě.

Káza na vojnu všě psy vésti

a všě ptáky káza s sobú nésti,

aby jě lidmi krmili,

a když by Pražany všecky zbili,

mně, by skončení takémuž bylo býti.

Ale bóh, jenž chlúby nelíbí,

jeho chlúby brzo urúbi.

vzvěděv to Neklan, jě sě báti

i nesmě na vojnu vstáti.

Pozvav Styra, mužě udatného

a v radě člověka múdrého,

s tiem sě počě kněz raditi,

kako by mohl Lučan bez bojě zbýti,

řka: „Lépe jest jim nětco otpustiti

než sě s nimi zavražditi.“

Styr knězi takto povědě:

„Jakž to dávno dobřě vědě,

budem li v tom hověti tobě,

učinímy škodu a hanbu sobě.

Jakž sú sě oni směli k nám zavražditi,

tiem právem móžemy my svých přátel mstíti.“

Mohl by sě byl kněz domysliti,

že strašivému s udatným zlo sě raditi.

By byl na radu pojal neudatného,

radil by byl jemu nětco strašivého.

Ale Styr udatný udatně radieše,

a knězi ta rada nemíla bieše.

Vecě Styr: „Učiň mi tak velký rov,

jenž by uzřěl veš Chýnov.

Budu sě rád s Lučany bíti

a v tom boji chci rád sníti.“

Kněz jemu rov slíbi učiniti,

Styr za knězě slíbi u boj jíti.

Znamenajte, kaký byl to lid,

že nebyl v nich nynějšieho lidu blud,

již netbají, by čest u měšě byla,

by sě jemu jedno dědina plodila.

Ale oni nic o sboží netbáchu,

jedno jmene dobrého hledáchu.

O pražskéj vědi

Když Styr všěcky Pražany sebra,

proti Lučanóm sě vybra.

A když bieše u jednoho dola,

jedna baba na Pražany vzvola

řkúc: „Nebude li mezi vámi má ráda,

stane sě všemu vašemu lidu váda.

Náhle jděte nad onu studnici,

obětujte bohóm oslici

a každý jie nětco sněz.

A Styře, to ty dobřě věz,

že knězě Vladislava pobieš

a jeho lidi všecky zbieš.“

Opět jiná věd

V Lučščě také bieše baba,

ta jmieše pastorka, jemuž diechu Straba.

Ta baba pastorku povědě:

„Jáz váši biedu dobřě vědě.

Ach, vášě túho, nebozí,

hněvají sě na vy bozi.

Když na Styrsko pojědete,

ottud viec neotjědete.

Tu Lučsko kněze ostane

a ten rod viec nevstane.

Synku, když vendeš v Styrsko u boj,

prvý, ktož tě potká, tomu stój.

Daj jemu oščěpem malú sotku

a nečiň jemu nic živótku!

Obě jemu uši uřěž

a schovati jí nehřěš.

Když přiženeš na své dráhy,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).