Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

facit casumcizojazyčný text, to jest, že samé na mysli přemyšlování a uvažování pád a nemoc přináší, zvláště tomu, jenž by nadíle již byl nakažený.

Z té příčiny raději přemyšlujte a rozmlúvejte o Pánu Bohu našem, kterak by a jak dobrý byl život v nebi, kdežto máme míti obcování a jako tovaryšství s anjely, duchy čistými. A což muožete, na mor nemyšlete, toť vám radím.

Vystříhejte se tehdy míst morním porušením nakažených, lázní, mnohých řečí a obcování s lidmi. A v místě vlhkém, tu, kdež odpočíváte, mějte vohníšťko, na kterémž by vždy oheň byl roznícený a vonějte k šátku omočeném v vinném octě na každý den. Nemáte se také dlouho na den postiti, ale raději snězte ořechy vlaské dva nebo tři s solí smíšené a potom pečité jakéžkoli. Na večer přestávejte na jedné krmičce, totižto na pečitém, a každého dne ráno v čas morní požívejte de electuario amarocizojazyčný text, to jest lektvaře hořké, ztíží, co by mohlo býti za puol vořechu léskového, a po ní nepíte. Jiní pak jídávají na čtitrobu vlaské vořechy a jiní kousek topénky v vinném octě omočené, jiní pak routu etc.cizojazyčný text Ale mezi těmi všemi věcmi schvalujeme hořkou lektvař, když by se jí přijalo jako puol vořecha vlaského a na ni se nic nepilo, kterážto lektvař v apatékách se prodává.

Kdyby se vám pak přitrefilo, že byšte měli morní bolest, čehož všemohúcí Pán Buoh rač zachovati, tehda takový regiment aneb zprávu zachovati máte: Jak rychle hlízu neb jinou morní bolest učijete, beze všeho prodlení hned de confectu pestilencialicizojazyčný text, to jest konfektu nebo lektvaře proti nakažení mornímu, požívejte tak mnoho, co by mohlo za kaštan býti, a rozdělejte ji vinným octem shřítým nebo vínem, co by mohlo býti s jeden truňk, a vypíte. Potom pak po třech neb po čtyřech hodinách budete krev pouštěti, a to takovým způsobem: jestliže by se hlíza nebo jiná morní bolest vyvrhla a ukázala na krku nebo za uchem, dáte sobě otevříti hlavní žilu po druhé straně neb z druhé ruky nad palcem. Jestli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).