Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení od poctivého a ctihodného mistra Albíka etc.cizojazyčný text, v lékařství vnitřních věcí velmi dospěleho, k líbosti Jeho Milosti císařské krále Vácslava českého, někdy latinským jazykem sepsaný, nyní pak na česko přeložený

Takový regiment a zprávu času morního před nakažením zachovávati budete: Každého dne ráno jeden kus topénky v vinném octě omočený sníte. A první krmi při obědě budete míti zaoctěnou. Budete se pak zdržovati od polívek a ode všech židkých krmí; nebo ty věci, kteréž vlhké jsou, častokrát příčina bývají porušení. Všeho toho tehdy vystříhati se budete, což zahřívá a vlhkost přináší. Raději často požívejte těch věcí, ješto tělo vysušují. Nebo při člověku starým a zase hubeným a suchým ne tak snadně se morní nakažení nacházejí. Požívejtež tehdy na větším díle pečitého, a zvláště pak ptáčkův, nebo jsou přirození suchého, kromě těch ptákuov, kteříž se při vodách drží, jako jsou husy, kačice a jim podobní.

Zdržovati se také máte od lázní, a obzvláštně v vodách horkých a teplých nemáte seděti ani se v nich mýti, ješto to v člověku vlhkosti příliš rozmáhá. Lázně zajisté mdlobu a nedostatek přinášejí a k tomu kolácejí, hýbají a rozpalují spokojené a v svém glejchu postavené v člověku vlhkosti, a tak je připravují a zpuosobné činí k nakažení při těch lidech, ješto jsou k tomu náklonní. Činí to také lázeň, aby neduhové všelijací k ouduom vnitřním nejznamenitějším a nejpřednějším se vztahovali, a tak tam z toho pocházejí vředové a hlízy vnitř anebo zevnitř. A z té příčiny není se dobře v lázni mejti času morního nakažení. Nýbrž to smím říci, že člověk, kterýž jest nikdá morní ranou nebyl prvé posedlý, z samého v lázni mytí hlízu anebo jinú morní bolest sobě uhoní. Nebo horkost lázně to působí, aby spokojené a v své váze stojící vlhkosti táhly se k svým průduchům,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).