[Bible olomoucká, Píseň písní]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 14v–16r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<14v15r15v16r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

po[15r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceňadž sě den výší a dolóv sě chýlí stien. Vrať sě, mój zmilelče, a[35]a] navíc oproti lat. buď roven srně a kolúchovi jeleniemu[36]jeleniemu] gielenyemu rkp. na horách bethelských!

Třetie kapitola

Ct3,1 V postélcě mé přes noc[37]přes noc] per noctes lat., per noctem var. sem hledala, jehož miluje dušě má; hledala sem jeho, ale nenalezla sem jeho[38]jeho] navíc oproti lat.. Ct3,2 Vstanu i vztočím sě po městu, po třiedách i po uliciech hledajíci, jehož miluje dušě má; hledala sem jeho, ale nenalezla sem. Ct3,3 Nalezú[39]Nalezú] Nalezu Kyas mě hlásní, jižto střiehli[40]střiehli] střěhli Kyas, custodiunt lat. města. „Zdali ste viděli, jehož miluje dušě má?“ Ct3,4 Pak maličko když ot nich otjidech, nalezech, jehož miluje dušě má. Lapich jeho a nepustich[41]a nepustich] nec dimittam lat. jeho[42]jeho] navíc oproti lat., + illum var., dokud sem jeho nedovedla [v duom]text doplněný editorem[43]v duom] in domum lat. mateře své[44]své] + et lat., u pokoj rodilicě mé. Ct3,5 Zaklínaji vás, dcery jeruzalemské, skrzě srny i jeleny[45]jeleny] gieleny rkp. polské, abyšte nebudily ani procítiti[46]procítiti] p(ro)|titi rkp. kázaly zmilelici, poňadž sama nechce. Ct3,6 Která jesti to, ješto vzcházie přes púšti jako slúp dymný z věcí vonných, myrry i kadidla i všeho drahého prachu[47]prachu] + pigmentarii lat.? Ct3,7 Toť, posteli Šalomúnovu obstúpilo jest[48]obstúpilo jest] ambiunt lat. šestdesát najsilnějších hrdin izrahelských, Ct3,8 všickni držiece mečě a k válkám umělí, a[49]a] navíc oproti lat. každého meč u jeho bedry pro strach nocní[50]pro strach nocní] pro strach noční Kyas, propter timores nocturnos lat.. Ct3,9 Pokoj sobě učinil král Šalomún z dřievie libanského, Ct3,10 v němžto[51]v němžto] eius lat. jest udělal slúpy střiebrné, lože zlaté i[52]i] navíc oproti lat. opal svrchu i okolo[53]opal svrchu i okolo] ascensum lat. zlatohlavem ot polu milosrdie [prostřěl]text doplněný editorem[54]prostřěl] constravit lat. pro dcery jeruzalémské. Ct3,11 Vyjděte a uzřěte, dcery Sion, krále Šalomúna v jeho[55]jeho] navíc oproti lat. koruně, jížto jest jej korunovala jeho mátě dne jeho otdávanie a ve dni veselé srdcě jeho.

Čtvrtá kapitola jest tato

Ct4,1 Kterak jsi tak krásná velmi[56]tak … velmi] navíc oproti lat., přietelnicě má, kterak jsi krásná! Oči tvoji jako holubičie kromě toho, co sě vnitř tají. Vlasi tvoji jako stáda kozie, ješto sú sešly s hory galaadské. Ct4,2 Zubi tvoji jako stáda střižených ovec[57]ovec] navíc oproti lat., + ovium var., ješto sú vzešly z napajadl, všěcky jmajíce po dvém jehnec, a jalová nenie mezi nimi. Ct4,3 Jako věnček črvený tvá rty a slovce [b]označení sloupcetvé sladké. Jako křížela zrnatého jablka, takež i[58]i] navíc oproti lat. jahódky tvú lící sú[59]sú] navíc oproti lat. kromě toho, ješto sě vnitř tají. Ct4,4 Jako věžě Davidova šíje tvá, ješto jest udělána s svými[60]svými] navíc oproti lat., + suis var. erkéři, tisíc štítóv visí na nie, i[61]i] navíc oproti lat. oděnie všěch hrdin. Ct4,5 Tvé[62]Tvé] Duo … tua lat. prsi jsú[63]jsú] navíc oproti lat. jako dva jeleny a jako dva[64]a jako dva] navíc oproti lat. srní blížencě, ješto sě pasú prostřed liliuma. Ct4,6 Dokud sě den výší a dolóv sě chýlí stien, pójdu na horu, kdež jest myrra, a na pohorek, tu, kdež jest kadidlo. Ct4,7 Všěckna jsi krásná, přietelničko má, a poškvrny nenie při tobě. Ct4,8 Poď z Libana, choti má, poď z Libana, poď, budeš korunována, z výsosti Amana, s vrchu Seir a Hermon, z jeskyň lvových, s hor[65]hor] hór Kyas pardových. Ct4,9 Ranila si srdce mé, sestřičko má, choti má[66]má] navíc oproti lat., + mea var., ranila si srdce mé jediným očkem tvým a jediným vláskem tvé šíje. Ct4,10 Kterak jsú přieliš[67]přieliš] navíc oproti lat. krásné prsi tvé, sestřičko má, choti má[68]má] navíc oproti lat., + mea var.! Kraššie[69]Kraššie] krasšie Kyas jsú prsi tvé nežli víno a vóně tvých mastí nade všěcky vóně drahé. Ct4,11 Plást[70]Plást] Plaſtr rkp. strdi kapající jsta[71]jsta] navíc oproti lat. tvá retky, choti má[72]má] navíc oproti lat., + mea var., stred a mléko pod tvým jazykem a vóně tvého rúcha jako vóně kadidlná. Ct4,12 Zahrádka súžená sestřička má i[73]i] navíc oproti lat. chot, zahrádka súžená, studnicě znamenaná. Ct4,13 Výpusti tvoji[74]tvoji] twoy rkp. ráj jablek zrnatých s ovotcem jablečným. Cypryš a nardus[75]a nardus] cum nardo lat., Ct4,14 šafrán[76]šafrán] Nardus et crocus lat., fistula a skořicě se vším dřievím libanským[77]libanským] kraſnym rkp., myrra a aloe se všěmi prvními mastmi. Ct4,15 Studnicě zahradná, [studnice]text doplněný editorem hluboká[78]<studnice> hluboká] puteus lat. živých vod[79]vod] vód Kyas, ješto plovú hlubocě a bystře[80]hlubocě a bystře] hlubocě a bystřě Kyas, impetu lat. z Libana. Ct4,16 Povstaň, větře puolnocní[81]puolnocní] puolnoční Kyas, a přiď, větře polední, prodmi mú zahradu, ať[82]ať] et lat., ut var. plovú vóně jejie.

Pátá kapitola

Ct5,1 Nechať přijde mój zmilelý do své zahrady a požívá ovotcě jablek svých. Poď do mé zahrady, sestřičko má i[83]i] navíc oproti lat. choti, požal sem svú myrru i jiné[84]jiné] navíc oproti lat. věci voňavé[85]voňavé] + meis lat.. Jedl sem plást z svého strdu, pil sem víno s svým mlékem. Jězte a píte, přietelé najmilejší, a zapíte sě. Ct5,2 Ač já spím, ale srdce mé bdí. Hlas

X
35a] navíc oproti lat.
36jeleniemu] gielenyemu rkp.
37přes noc] per noctes lat., per noctem var.
38jeho] navíc oproti lat.
39Nalezú] Nalezu Kyas
40střiehli] střěhli Kyas, custodiunt lat.
41a nepustich] nec dimittam lat.
42jeho] navíc oproti lat., + illum var.
43v duom] in domum lat.
44své] + et lat.
45jeleny] gieleny rkp.
46procítiti] p(ro)|titi rkp.
47prachu] + pigmentarii lat.
48obstúpilo jest] ambiunt lat.
49a] navíc oproti lat.
50pro strach nocní] pro strach noční Kyas, propter timores nocturnos lat.
51v němžto] eius lat.
52i] navíc oproti lat.
53opal svrchu i okolo] ascensum lat.
54prostřěl] constravit lat.
55jeho] navíc oproti lat.
56tak … velmi] navíc oproti lat.
57ovec] navíc oproti lat., + ovium var.
58i] navíc oproti lat.
59sú] navíc oproti lat.
60svými] navíc oproti lat., + suis var.
61i] navíc oproti lat.
62Tvé] Duo … tua lat.
63jsú] navíc oproti lat.
64a jako dva] navíc oproti lat.
65hor] hór Kyas
66má] navíc oproti lat., + mea var.
67přieliš] navíc oproti lat.
68má] navíc oproti lat., + mea var.
69Kraššie] krasšie Kyas
70Plást] Plaſtr rkp.
71jsta] navíc oproti lat.
72má] navíc oproti lat., + mea var.
73i] navíc oproti lat.
74tvoji] twoy rkp.
75a nardus] cum nardo lat.
76šafrán] Nardus et crocus lat.
77libanským] kraſnym rkp.
78<studnice> hluboká] puteus lat.
79vod] vód Kyas
80hlubocě a bystře] hlubocě a bystřě Kyas, impetu lat.
81puolnocní] puolnoční Kyas
82ať] et lat., ut var.
83i] navíc oproti lat.
84jiné] navíc oproti lat.
85voňavé] + meis lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).