[Bible olomoucká, Píseň písní]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 14v–16r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<14v15r15v16r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[15v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcemého zmilelého, an tluče a řka[86]a řka] navíc oproti lat.: „Otevři mi, sestřičko má[87]má] + amica mea lat., holubicě má, nepoškvrněná má, neboť má hlava plna jest rosy i kačeřec[88]kačeřec] kaczierziecz rkp., kačeřěc Kyas, + mei lat. nocních[89]nocních] nočních Kyas krópí. Ct5,3 Svlekl[90]Svlekl] Svlékl Kyas sem s sebe svú sukni, kterak sě v ni obleku? Obmyl sem nohy své, kterak jě oprzním?“ Ct5,4 Zmilelec mój vztáhl svú ruku děrú a mé břicho sě nadulo pro jeho dotčenie. Ct5,5 Vstala sem, chtiec otevřieti mému zmilelci. Rucě moji kapášta myrrú[91]myrrú] myrru Kyas a prstové moji biechu[92]biechu] navíc oproti lat. plni myrry zkušené. Ct5,6 Závrtku u mých dveří otevřěla sem mému zmilelci, naliť on otchýlil sě i šel pryč. Dušě má rozeškřvěla sě, když jest zmilelý[93]zmilelý] navíc oproti lat., + dilectus var. promluvil. Hledavši[94]Hledavši] + et lat. sem nenalezla[95]sem nenalezla] ſem nenalezla ſem rkp. jeho, volala sem, an mi neotpověděl. Ct5,7 Nalezú[96]Nalezú] Nalezu Kyas mě strážní, ješto střěžiechu[97]střěžiechu] circumeunt lat., circumierunt var. města, bichu mě i ranichu mě i[98]i] navíc oproti lat. vzěchu mój plášť strážní zední. Ct5,8 Zaklínaji vás, dcery jeruzalémské, naleznete li mého zmilelého, vzkažte jemu, žeť pro milost nedužím. Ct5,9 „Kteraký jest tvój zmilelec ze všěch jiných milých[99]ze všěch jiných milých] ex dilecto lat., najkrašie ze všěch[100]všěch] navíc oproti lat. žen? Kteraký jest tvój zmilelec[101]zmilelec] + ex dilecto lat., nemá var., žes nás tak proň[102]proň] navíc oproti lat. zaklela?“ Ct5,10 Zmilelec mój bielý a črvený jest, vybraný z tisíce[103]tisíce] millibus lat.. Ct5,11 Hlava jeho zlato najlepšie, kčicě jeho jako listie palmové, črná jako havran. Ct5,12 Oči jeho jako dvě[104]dvě] navíc oproti lat. holubici nad potoky vodnými, ješto jsta mlékem omytě a bydlíta při plných bystřinách. Ct5,13 Jahódky v jeho lící jako zahrádky drahých vonných věcí, naplozené ot apotekářóv. Retky jeho lilia[105]lilia] retky rkp., z nichžto kape myrra prvnie. Ct5,14 Rucě jeho rucě[106]rucě] navíc oproti lat. uhlazenie a[107]a] navíc oproti lat. zlatici plnie jacinktovie. Břicho jeho slonové[108]slonové] ſlo|nee rkp., osazeno zafíry. Ct5,15 Hnáti jeho slúpi mramoroví, ješto jsú ustaveni na podlahách[109]podlahách] podlach rkp. zlatých. Tvář jeho jako libanová, vybraný jest[110]jest] navíc oproti lat. jako cedrové. Ct5,16 Hrdlo jeho přechutné a vešken jest[111]jest] navíc oproti lat. žádající. Takýť mój jest zmilelý a tenť jest mój přietel, dcery jeruzalémské.

Šestá kapitola

Ct5,17 „Kam jest otšel tvój zmilelec, ó najkrašie ze všěch [b]označení sloupcežen? Kam sě jest otchýlil tvój zmilelý, ať jeho pohledámy s tobú?“ Ct6,1 Mój milý všel jest do své zahrady drahých vonných věcí nasazených[112]nasazených] ad areolam lat. i pase sě po zahradách[113]zahradách] zahrach rkp. a kvietie liliumové zbierá[114]i pase sě … zbierá] ut pascatur … colligat lat.. Ct6,2 Já jsem mému a mně mój zmilelý, jenž sě pase prostřed liliuma. Ct6,3 Krásná jsi, přietelnicě má, ochotná i výtečná jako Jeruzalém, hrozná jako vojenský zástup zpósobený. Ct6,4 Otvrať svoji oči ote mne, neboť před nima rád bych zaleťal[115]před nima rád bych zaleťal] me avolare fecerunt lat.. Vláskové tvoji jako stáda kozie, ješto sú sě ukázala z Galaad. Ct6,5 Zubi tvoji jako stáda ovčie, ješto sú vzešla z napajadl, všěcky blížencě jehenčie jmajíce a jalová nenie mezi nimi. Ct6,6 Jako kórka zrnatého jablka, takež jahódky v tvú lící kromě tvú očí[116]očí] occultis lat., oculis var.. Ct6,7 Šestdesát jest královen a osmdesát jest ženim a děvečkám nenie čísla. Ct6,8 Jediná jest holubička má, svrchovaná má, jediná jest [svéj]text doplněný editorem[117]svéj] suae lat. mateři, zvolená své rodilici. I[118]I] navíc oproti lat. viděly sú ji dcery sionské[119]sionské] navíc oproti lat., + Syon var. a přeblaženú sú ji[120]ji] navíc oproti lat. nazvaly a[121]a] navíc oproti lat. králevny i ženimy sú ji chválily. Ct6,9 Která jest ta, ješto vzcházie jako zořě povstávajíc, krásná jako měsiec, výborná jako slunce, hrozná jako zástup[122]zástup] zſtup rkp. vojenský zpósobený? Ct6,10 Sešla sem u mú[123]mú] nucum lat., meum var. zahradu, abych viděla jablka podolnie a opatřila, ktve li vinnicě a vzplodila jest[124]vzplodila jest] germinassent lat., germinasset var. jablka zrnatá. Ct6,11 Nevěděla sem, že má přietelnicě[125]přietelnicě] anima lat., amica var. zamútila mě pro vozy Aminadabovy. Ct6,12 Navrať sě, navrať sě, Sunamitis, navrať sě, [navrať sě]text doplněný editorem[126]navrať sě] revertere lat., ať na tě patříme!

Sedmá kapitola

Ct7,1 Co uzříš na Sunamitě, jedno pluky zástupové? Kterak jsú krásné kroky tvé v třěvíčkách, dcero kniežětcie! Stánek tvých bedr jakožto zápony ukované[127]ukované] quae fabricata sunt lat. rukú řemeslníkovú. Ct7,2 Pupek tvój jako řěpicě hladká, nikdy nepotřebujíc pitie. Břicho tvé jako stoch[128]stoch] stoh Kyas pšeničný obložen liliumem. Ct7,3 Tvé prsi jako dva srny, blížencě srnie. Ct7,4 Šíje tvá jako věžě slonová, oči tvoji jako rybníci ezebonští, ješto jsú u bráně dcery množ[16r]číslo strany rukopisustvie.

X
86a řka] navíc oproti lat.
87má] + amica mea lat.
88kačeřec] kaczierziecz rkp., kačeřěc Kyas, + mei lat.
89nocních] nočních Kyas
90Svlekl] Svlékl Kyas
91myrrú] myrru Kyas
92biechu] navíc oproti lat.
93zmilelý] navíc oproti lat., + dilectus var.
94Hledavši] + et lat.
95sem nenalezla] ſem nenalezla ſem rkp.
96Nalezú] Nalezu Kyas
97střěžiechu] circumeunt lat., circumierunt var.
98i] navíc oproti lat.
99ze všěch jiných milých] ex dilecto lat.
100všěch] navíc oproti lat.
101zmilelec] + ex dilecto lat., nemá var.
102proň] navíc oproti lat.
103tisíce] millibus lat.
104dvě] navíc oproti lat.
105lilia] retky rkp.
106rucě] navíc oproti lat.
107a] navíc oproti lat.
108slonové] ſlo|nee rkp.
109podlahách] podlach rkp.
110jest] navíc oproti lat.
111jest] navíc oproti lat.
112nasazených] ad areolam lat.
113zahradách] zahrach rkp.
114i pase sě … zbierá] ut pascatur … colligat lat.
115před nima rád bych zaleťal] me avolare fecerunt lat.
116očí] occultis lat., oculis var.
117svéj] suae lat.
118I] navíc oproti lat.
119sionské] navíc oproti lat., + Syon var.
120ji] navíc oproti lat.
121a] navíc oproti lat.
122zástup] zſtup rkp.
123mú] nucum lat., meum var.
124vzplodila jest] germinassent lat., germinasset var.
125přietelnicě] anima lat., amica var.
126navrať sě] revertere lat.
127ukované] quae fabricata sunt lat.
128stoch] stoh Kyas
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).