[Bible olomoucká, Píseň písní]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 14v–16r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<14v15r15v16r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

množ[16r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcestvie. Nos tvój jako věžě libanská, ješto patří proti Damašku. Ct7,5 Hlava tvá jako Karmelus a kadeřě tvé hlavy jako zlatohlav králový s cievkami zetkaný. Ct7,6 Kterak jsi krásná i[129]i] + quam lat. líbezná, přezmilelá, v tvé[130]tvé] navíc oproti lat. rozkoši! Ct7,7 Postava tvá podobna[131]podobna] podobná Kyas jest k palmě a prsi tvé k hroznóm. Ct7,8 Řekl sem: „Vstúpi na palmu a načeši ovotcě jejieho.“ I budú tvé prsi jako hroznové u vinnici a vóně z tvých úst jako vóně[132]vóně] navíc proti lat., + odor var. jablečná. Ct7,9 Hrdlo tvé jako víno najlepšie, dóstojné mému zmilelému ku pití i jeho rtóm ke žvání jeho[133]jeho] navíc oproti lat. zubóm. Ct7,10 Já jsem[134]jsem] navíc oproti lat. mému zmilelému[135]zmilelému] zmilemu rkp. a jeho obrácenie ke mně. Ct7,11 Poď, mój zmilelý, vyjděm na pole, přebuďme ve vsech. Ct7,12 Ráno vstanem do vinnic, uzřímy, zakvetla li jest vinnicě, a také uzřímy[136]a také uzřímy] navíc oproti lat., zarodilo li sě ovotce mezi květem a[137]a] navíc oproti lat. kvetlo li jest dřievie zrnatých jablek, a[138]a] navíc oproti lat. tu tobě dám své prsi. Ct7,13 Mandragory daly sú vóni v našich vratech, všěcka jablka, nová i vetchá, zmilitký mój, schovala sem tobě.

Osmá kapitola

Ct8,1 Kto mi tě dá, brachka mého, ssúce prsi mateře mé, bych tě nalezla samého[139]samého] navíc oproti lat., + solum var. vně a políbila tě a by[140]a by] aby Kyas, + iam lat. mnú ižádný nepohrdal? Ct8,2 I[141]I] navíc oproti lat. chytím tě a uvedu tě[142]tě] navíc oproti lat., + te var. v duom mé mateře a v pokoj rodilicě mé[143]a v pokoj rodilicě mé] navíc oproti lat., + et in cubiculum genetricis meae var., srov. Ct 3,4. Tu mě budeš učiti a dám tobě pitie z vína udělané a mest z mých zrnatých jablek. Ct8,3 Levicě jeho pod mú hlavú a pravicě jeho přitúlila[144]přitúlila] přitulila Kyas, amplexabitur lat. mě. Ct8,4 „Zaklínaji vás, dcery jeruzalémské, abyšte nebudily ani procítiti kázaly zmilelici, pokud sama nechce.“ Ct8,5 Která jest to, ješto vcházie s púště, jsúci plna rozkoší, [zpolehši]text doplněný editorem[145]zpolehši] innixa lat. na svém zmilelém? Pod dřěvem jablonovým ubudil sem tě, tu jest nakažena mátě tvá, tu jest podávena rodilicě tvá. Ct8,6 Polož mě jako znamenie na svém srdci a jako znamenie na tvém lokti, nebo jejie[146]jejie] navíc oproti lat. milost jest silná jako smrt a milovánie hrubé jest[147]jest] navíc oproti lat. jako peklo, zažženie jejie zažženie ohnivé a plamenné. Ct8,7 Mnohé vody nemohly sú uhasiti milosti ani řěky jie zařítie. Dá [b]označení sloupceli člověk všecko sbožie pro milost, mní sobě, by nic nedal[148]mní sobě, by nic nedal] quasi nihil despiciet eam lat.. Ct8,8 Sestřička našě[149]našě] naše Kyas truchlavná[150]truchlavná] parva lat. a prsí nemá; co učiníme našie sestřičcě toho dne, když s ní[151]ní] ny(m) rkp. budem mluviti[152]s ní budem mluviti] alloquenda est lat.? Ct8,9 Jest li zed, udělámy na nie výkušě střiebrné. Pakli sú dveřě[153]dveřě] dvéřě Kyas, spojímy jě prkny cedrovými. Ct8,10 Já jsem[154]jsem] navíc oproti lat. zed a prsi mé jako věžě, protož […,]text doplněný editorem když sú u něho mír nalezli[155]protož <…,> když sú u něho mír nalezli] ex quo facta sum coram eo, quasi pacem reperiens lat.. Ct8,11 Vinnicě má[156]má] navíc oproti lat. byla jest pokojnému, jenž[157]jenž] in ea quae lat. má lidi, a[158]a] navíc oproti lat. poddal ji hajným. Za jejie ovotce přinese[159]přinese] affert lat. muž tisíc střiebrných. Ct8,12 Vinnicě má přede mnú jest, tisíc tvých pokojných a dvě stě těch, ješto hájie jejieho ovotcě. Ct8,13 Ty, ješto bydlíš v zahradách[160]zahradách] zahrach rkp. svého[161]svého] navíc oproti lat. přietele, ožídají tebe mnozí[162]tebe mnozí] navíc oproti lat., učiň, abych uslyšal tvój hlas. Ct8,14 Utec, mój milý[163]milý] + et lat., nemá var., přirovnaj sě srně a kolúchu jeleniemu[164]jeleniemu] gielenyemu rkp. na horách drahých vóní!

Skonaly sú sě kniehy Cantica Canticorumcizojazyčný text

X
129i] + quam lat.
130tvé] navíc oproti lat.
131podobna] podobná Kyas
132vóně] navíc proti lat., + odor var.
133jeho] navíc oproti lat.
134jsem] navíc oproti lat.
135zmilelému] zmilemu rkp.
136a také uzřímy] navíc oproti lat.
137a] navíc oproti lat.
138a] navíc oproti lat.
139samého] navíc oproti lat., + solum var.
140a by] aby Kyas, + iam lat.
141I] navíc oproti lat.
142tě] navíc oproti lat., + te var.
143a v pokoj rodilicě mé] navíc oproti lat., + et in cubiculum genetricis meae var., srov. Ct 3,4
144přitúlila] přitulila Kyas, amplexabitur lat.
145zpolehši] innixa lat.
146jejie] navíc oproti lat.
147jest] navíc oproti lat.
148mní sobě, by nic nedal] quasi nihil despiciet eam lat.
149našě] naše Kyas
150truchlavná] parva lat.
151ní] ny(m) rkp.
152s ní budem mluviti] alloquenda est lat.
153dveřě] dvéřě Kyas
154jsem] navíc oproti lat.
155protož <…,> když sú u něho mír nalezli] ex quo facta sum coram eo, quasi pacem reperiens lat.
156má] navíc oproti lat.
157jenž] in ea quae lat.
158a] navíc oproti lat.
159přinese] affert lat.
160zahradách] zahrach rkp.
161svého] navíc oproti lat.
162tebe mnozí] navíc oproti lat.
163milý] + et lat., nemá var.
164jeleniemu] gielenyemu rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).