[Bible olomoucká, Píseň písní]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 14v–16r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<14v15r15v16r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[14v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počínají kniehy jiné Šalomúnovy jmenované Cantica Canticorumcizojazyčný text

A tato prvá kapitola

Ct1,1 Polibi mě políbením svých úst, nebo tvé prsi jsú lepšie nežli víno Ct1,2 a[1]a] navíc oproti lat. vonnějšie nežli drahé masti. Olej prolitý tvé jmě, protož dievčičky milují[2]milují] dilexerunt lat. tě velmi[3]velmi] navíc oproti lat.. Ct1,3 Potrhni mnú po sobě a[4]a] navíc oproti lat. poběhnem u vóni tvých drahých mastí. Uvedl mě jest král v své tajné pokoje, obveselíme sě [i utěšímy sě]text doplněný editorem[5]i utěšímy sě] et laetabimur lat. tobě, pomniece tvé prsi nad víno. Praví tě milují. Ct1,4 Črná jsem, ale líbezná, dcery jeruzalémské, jako stani cedroví[6]cedroví] Cedar lat. a[7]a] navíc oproti lat., + et var. jako kóže Šalomonova[8]Šalomonova] Salomonova Kyas. Ct1,5 Neroďte sě mně diviti, žeť jsem smědá, neboť mě jest slunce u barvě proměnilo. Synové mateře mé váleli sú proti mně a[9]a] navíc oproti lat. postavili sú mě strážnú u vinnicech, a já[10]a já] navíc oproti lat. sem své vinnicě nedobřě ostřiehala[11]sem … nedobřě ostřiehala] non custodivi lat.. Ct1,6 Ukaž mi toho, jehož miluje dušě má, kde sě paseš[12]sě paseš] pascas lat., kde léháš u poledne, ať sě nepočnu túlati po stádech tvých tovařišóv. Ct1,7 Ó překrásná mezi ženami, nevieš li sebe, vyjdi a beř sě po sledu stádném a pas své kozly podlé stavadl pastýřových. Ct1,8 Jězdciem mým a vozóm faraonským[13]a vozóm faraonským] in curribus Pharaonis lat. přirovnal sem tě, přietelnice má. Ct1,9 Krásné jsú jahódky tvú lící jako hrdličie, šíje tvá jako spinadla. Ct1,10 Sponky zlaté učiníme tobě, spojené střiebrem. Ct1,11 Když bieše král v svém pokoji, drahé kořenie mé, ješto slóve nardus[14]drahé kořenie mé, ješto slóve nardus] nardus mea lat., dalo jest vóni svú. Ct1,12 Uzel myrry batík mój mně, mezi [b]označení sloupceprsy mými přebývati bude. Ct1,13 Hrozen cyprský zmilelý mój mně u vinnicech engadských. Ct1,14 Toť[15]Toť] Ecce tu lat. jsi krásná, přietelnicě[16]přietelnicě] přietelnice Kyas má, toť[17]toť] ecce tu lat. jsi krásná, oči tvoji holubie! Ct1,15 Toť[18]Toť] Ecce tu lat. jsi krásný, choti mój, i lepý! Postélka našě ktvúcie, Ct1,16 lemiezi naši[19]naši] domorum nostrarum lat. cedroví, přidlaženie naše cyprešové.

Druhá kapitola

Ct2,1 Já květ polský a lilium leský. Ct2,2 Jakož lilium mezi trním, takež má přietelnicě mezi jinými[20]jinými] navíc oproti lat. dcerami. Ct2,3 Jako jablon mezi dřievím lesním, takež mój milý mezi syny. Pod jeho stienem, jehož sem žádala, seděla sem a ovotce jeho sladké hrdlu mému. Ct2,4 Uvedl mě jest král do vinného pokoje i[21]i] navíc oproti lat., + et var. zpořiedil jest ve mně milosrdie. Ct2,5 Otýkajte mě kvietím, ospěte mě jablky, neboť pro milost nedužím. Ct2,6 Levicě jeho pod mú hlavú a pravicě jeho přitúlí[22]přitúlí] přitulí Kyas mě. Ct2,7 Zaklínaji vás, dcery jeruzalémské, skrzě srny i jeleny polské, abyšte nebudily ani kázaly procítiti zmilelici, dokudžť sama nechce. Ct2,8 Hlas mého zmilelého! Toť, ten přijde, skáčě po horách, přěskakuje pahorky. Ct2,9 Podoben jest mój zmilelec k srně a k kolúchovi jeleniemu. Toť, on stojí ob stěnu [naší]text doplněný editorem[23]naší] nostrum lat., hlédaje skrzě okence, patřě skrzě mřieži. Ct2,10 Zmilelý[24]Zmilelý] En dilectus lat. mój mluví ke mně a řka[25]a řka] navíc oproti lat.: „Vstaň a[26]a] navíc oproti lat. pospěš, přietelnice má, holubičko má, výtečná má, a poď, Ct2,11 nebo již jest zima přišla[27]přišla] přěšla Kyas, přieval přěběhl i otšel, Ct2,12 kvietie sě zjěvilo v našie zemi, čas diela u vinnicech přišel, hlas hrdličin uslyšán jest v našie zemi, Ct2,13 fíkové dřěvo vydalo jest své zárodky i[28]i] navíc oproti lat. vinnicě[29]vinnicě] + florentes lat. daly sú vóni svú. Vstaň, přételnice[30]přételnice] přietelnice Kyas má, choti[31]choti] navíc oproti lat., + sponsa var., krásná má, a poď! Ct2,14 Holubičko má, v děrách skalných[32]skalných] skalních Kyas a[33]a] navíc oproti lat., + et var. v dúpi v zedném, ukaž mi tvú tvář, vzni tvój hlas u mú uší, nebo tvój hlas jest[34]jest] navíc oproti lat., + est var. sladký a tvój obličej krásný.“ Ct2,15 Zlapajte nám lišencě mladé, ješto hubie vinnici, nebo našě vinnicě vzkvetla jest. Ct2,16 Batík mój mně a já jemu, jenž sě pase prostřěd liliuma, Ct2,17 po[15r]číslo strany rukopisuňadž

X
1a] navíc oproti lat.
2milují] dilexerunt lat.
3velmi] navíc oproti lat.
4a] navíc oproti lat.
5i utěšímy sě] et laetabimur lat.
6cedroví] Cedar lat.
7a] navíc oproti lat., + et var.
8Šalomonova] Salomonova Kyas
9a] navíc oproti lat.
10a já] navíc oproti lat.
11sem … nedobřě ostřiehala] non custodivi lat.
12sě paseš] pascas lat.
13a vozóm faraonským] in curribus Pharaonis lat.
14drahé kořenie mé, ješto slóve nardus] nardus mea lat.
15Toť] Ecce tu lat.
16přietelnicě] přietelnice Kyas
17toť] ecce tu lat.
18Toť] Ecce tu lat.
19naši] domorum nostrarum lat.
20jinými] navíc oproti lat.
21i] navíc oproti lat., + et var.
22přitúlí] přitulí Kyas
23naší] nostrum lat.
24Zmilelý] En dilectus lat.
25a řka] navíc oproti lat.
26a] navíc oproti lat.
27přišla] přěšla Kyas
28i] navíc oproti lat.
29vinnicě] + florentes lat.
30přételnice] přietelnice Kyas
31choti] navíc oproti lat., + sponsa var.
32skalných] skalních Kyas
33a] navíc oproti lat., + et var.
34jest] navíc oproti lat., + est var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).